5 Czerwca 2024

Czy chatbot jest bezpieczny?

Udostępnij:
Rozwój technologii sztucznej inteligencji sprawił, że wiele firm i instytucji sięga po zaawansowane rozwiązania oparte na konwersacyjnych asystentach, zwanych chatbotami. To programy komputerowe zaprojektowane do naśladowania ludzkiej komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania użytkowników. Choć te inteligentne systemy znacznie usprawniają interakcje, niosą ze sobą również potencjalne zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Przeczytaj, jakie są rodzaje i zastosowania chatbotów, a także jak bezpiecznie z nich korzystać.

Czym są chatboty?

Chatboty to zaawansowane programy komputerowe, które wykorzystują techniki sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI), takie jak przetwarzanie języka naturalnego i uczenie maszynowe, aby prowadzić konwersacje z użytkownikami w sposób bardziej naturalny i inteligentny niż tradycyjne systemy oparte na prostych regułach. Dzięki AI chatboty są w stanie lepiej zrozumieć kontekst, niuanse językowe oraz intencje swoich rozmówców, co pozwala im na bardziej spersonalizowane i elastyczne reagowanie na zapytania.

Rodzaje chatbotów

Chatboty można podzielić na dwie główne kategorie – chatboty zadaniowe i konwersacyjne. Pierwsze z nich to proste boty działające w oparciu na zestawie zdefiniowanych reguł. Najczęściej obsługują typowe, powtarzalne zapytania w ramach wąsko określonego zakresu tematycznego. Przykładem mogą być boty do zamawiania jedzenia, rezerwacji terminów czy udzielania podstawowych informacji.

Chatboty konwersacyjne to bardziej zaawansowane systemy, które wykorzystują techniki przetwarzania języka naturalnego i uczenia maszynowego, aby prowadzić swobodne, kontekstowe rozmowy. Potrafią one zrozumieć intencje użytkowników, interpretować pytania i generować spersonalizowane odpowiedzi. Przykładowym chatbotem konwersacyjnym jest popularny ChatGPT.

Zastosowania chatbotów

Chatboty znajdują zastosowanie w wielu obszarach. Są w stanie automatycznie odpowiadać na najczęstsze pytania i kierować do odpowiednich działów, zwiększając efektywność i dostępność obsługi. Mogą też pomagać w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów technicznych, prowadząc użytkownika krok po kroku przez proces naprawy. Chatboty edukacyjne z kolei oferują lekcje, testy i dostosowują materiały do indywidualnych potrzeb uczniów.

Tego typu systemy komputerowe wykorzystuje się też do automatyzacji różnych procesów biznesowych, takich jak zamawianie produktów, rezerwacja terminów czy zgłaszanie reklamacji. Zaawansowane chatboty mogą pełnić funkcję wirtualnych asystentów, pomagając użytkownikom w codziennych zadaniach, planowaniu, organizacji i podejmowaniu decyzji.

Korzyści związane z chatbotami

Chatboty mogą działać 24/7 i obsłużyć wiele zapytań jednocześnie, znacznie poprawiając efektywność usług, są w stanie automatyzować rezerwacje, zamówienia czy zgłaszanie problemów, oszczędzając czas i zasoby. Co więcej, zaawansowane chatboty potrafią dostosować swoje reakcje do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkowników. Dzięki temu mogą zwiększyć satysfakcję klientów z obsługi.

Czy chatboty są bezpieczne?

Chociaż tego typu boty przynoszą wiele korzyści, ich wykorzystanie wiąże się również z pewnymi zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony prywatności. Ważne, aby użytkownicy i twórcy chatbotów byli świadomi potencjalnego ryzyka i podjęli odpowiednie kroki, aby zminimalizować zagrożenie.
Ograniczenia i zagrożenia związane z chatbotami

Mimo wielu zalet i ciągłego rozwoju technologii chatboty nie są idealne i trzeba wiedzieć, jak z nich korzystać, żeby uzyskać szukane wsparcie i przy tym nie wpędzić się w kłopoty.

Jeśli chodzi o efektywność chatbotów, bo aktualnie nawet najlepsze z nich mogą mieć trudności w pełnym zrozumieniu niuansów języka i kontekstu rozmowy. Brakuje im też empatii i osobistego podejścia, dlatego nie są w stanie zastąpić w pełni rozmowy z człowiekiem.

Z perspektywy organizacji, która chce skorzystać z chatbota, wdrożenie i utrzymanie zaawansowanego narzędzia może wiązać się z wysokimi kosztami, zwłaszcza dla mniejszych organizacji.

Z kolei jeśli chodzi o zagrożenia i ograniczenia dla użytkowników, to chatboty mogą nieumyślnie gromadzić, przetwarzać lub udostępniać dane osobowe użytkowników bez ich wiedzy i zgody, np. w celach marketingowych lub profilowania. Dlatego korzystając z chatbota, dobrze zastanów się, jakie dane wpisujesz. Dotyczy to zarówno swoich danych osobowych czy wrażliwych, jak też danych firmowych czy know how i innych danych poufnych.
Jeśli używasz chatbotów do pracy albo sprawdzania informacji, pamiętaj, że chatboty oparte na AI mogą generować treści na podstawie nieprawdziwych, przestarzałych lub nieodpowiednich informacji, prowadząc do szerzenia dezinformacji. Zawsze weryfikuj kluczowe informacje, które otrzymujesz od chatbota.

Jeśli chodzi o zagrożenia płynące z rozwoju tej technologii, to chatboty mogą być wykorzystywane w sposób nieetyczny, np. do tworzenia fałszywych kont, rozsyłania spamu, manipulowania opinią publiczną lub generowania obraźliwych treści. Cyberprzestępcy szybko i sprawnie uczą się wykorzystywać nowe technologie w swoich celach.

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo podczas korzystania z chatbotów?

Jeśli chcesz bezpiecznie korzystać z chatbotów, najlepiej kieruj się zasadą ograniczonego zaufania.

Sprawdzaj wiarygodność źródła

Używaj chatbotów wyłącznie od zaufanych dostawców. Zawsze sprawdzaj, czy korzystasz z bota oferowanego przez renomowaną firmę lub organizację. Zwracaj uwagę na informacje o twórcach danego systemu na ich oficjalnej stronie internetowej lub u zaufanych źródeł.
Zachowaj ostrożność przy udostępnianiu swoich danych osobowych

Niektóre chatboty mogą prosić o dane osobowe, takie jak imię, adres e-mail czy nawet numer karty kredytowej. Zawsze upewnij się, że jest to konieczne, a przede wszystkim bezpieczne, zanim podasz jakiekolwiek wrażliwe informacje.
Zwróć uwagę na zasady prywatności

Zanim zaczniesz korzystać z wybranego chatbota, sprawdź jego zasady prywatności, aby dowiedzieć się, jakie dane on zbiera, a także jak są one wykorzystywane i chronione.
Korzystaj z bezpiecznych połączeń

Unikaj używania chatbotów na publicznych, niezabezpieczonych sieciach Wi-Fi. W przypadku tego typu połączeń istnieje większe ryzyko przechwycenia Twoich danych przez nieupoważnione osoby.

Regularnie aktualizuj oprogramowanie

Dbaj o aktualność swojego systemu i aplikacji. Regularne aktualizacje oprogramowania pomagają chronić przed znanymi lukami bezpieczeństwa, które mogą być wykorzystywane przez cyberprzestępców.

Uważaj na nietypowe zachowania chatbota

Zwracaj uwagę na niepokojące sygnały. Jeśli chatbot zaczyna zachowywać się nietypowo, np. wysyła nieoczekiwane linki lub prosi o informacje, które nie wydają się potrzebne do wykonania zleconego mu zadania, może to być znak, że nie jest bezpiecznym narzędziem.
Wykorzystuj opcje zarządzania zgody i preferencji

Dostosuj ustawienia prywatności. Wiele chatbotów oferuje możliwość zmiany ustawień prywatności lub zarządzania zgodą na przetwarzanie danych. Skorzystaj z tych funkcji, aby zwiększyć kontrolę nad tym, jakie informacje udostępniasz.

Monitoruj swoje konto

Jeśli korzystasz z chatbota związanego z jakimś kontem online, regularnie sprawdzaj logi aktywności. W ten sposób upewnisz się, że nie ma żadnych podejrzanych działań na Twoim koncie.

Wykup usługę Chroń PESEL

Pakiety Chroń PESEL to rozwiązanie, które może wesprzeć Twoje starania o zachowanie bezpieczeństwa w sieci. Wybierz jeden z nich dla siebie, żeby otrzymać powiadomienie za każdym razem, gdy ktoś będzie chciał podszyć się pod Ciebie i np. wziąć pożyczkę albo założyć firmę na Twój PESEL. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zareagować i powstrzymać cyberprzestępców albo przynajmniej zminimalizować potencjalne straty. Pakiet usług Chroń PESEL pozwala także na sprawdzenie wiarygodności finansowej firmy takiej jak biuro podróży, deweloper czy nawet pracodawca. Zapoznaj się też z innymi usługami, które mogą pomóc Ci się zabezpieczyć przed oszustami czy kradzieżą tożsamości. Możesz zdecydować się na zakup usługi monitoringu Twoich danych w sieci – otrzymasz powiadomienie, gdy ktoś bez Twojej wiedzy ujawni w internecie Twój numer PESEL, adres e-mail lub numer telefonu.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć