10 Listopada 2023

Umowa sprzedaży pojazdu – jak powinna wyglądać?

Udostępnij:
Sprzedaż aut w Polsce rośnie. Z danych opublikowanych przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR wynika, że tylko w maju 2023 roku zarejestrowano ponad 38,5 tys. nowych samochodów. Każda taka transakcja – bez względu na to, czy kupujesz nowy model z salonu, czy używane auto – powinna zostać potwierdzona umową kupna-sprzedaży między kupującym a sprzedającym. Czy wiesz, jak ma wyglądać taki dokument, w jakiej formie go sporządzić i na co uważać? Podpowiadamy!

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – co powinno się w niej znaleźć?

Jeśli zamierzasz sprzedać swoje dotychczasowe auto, najpierw wystawiasz ogłoszenie w internecie. Ofertę zamieszczoną w serwisie ogłoszeniowym możesz łatwo rozpromować wśród znajomych w mediach społecznościowych i w ten sposób szybciej znaleźć nabywcę. Jeżeli odbierzesz telefon od osoby lub firmy zainteresowanej kupnem twojego pojazdu, musisz odpowiedzieć na szereg pytań, a następnie umówić się na spotkanie, podczas którego potencjalny klient obejrzy pojazd i prawdopodobnie podejmie próbę negocjacji ceny.

Przed spotkaniem przygotuj się, aby zaprezentować auto od jak najlepszej strony i pokazać wszystkie jego zalety. Miej też przy sobie gotową umowę kupna-sprzedaży, która usprawni formalności. W tym dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:
  • miejscowość i data zawarcia umowy;
  • dane sprzedawcy i kupującego – jeśli są to osoby fizyczne, potrzebne będzie imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres (zamieszkania lub zameldowania);
  • jeśli twoim klientem jest firma, musisz podać analogiczne dane: nazwę, adres siedziby, NIP;
  • dane pojazdu: rok produkcji, marka, model, numer rejestracyjny oraz VIN, czyli numer nadwozia;
  • jeśli pojazd ma więcej niż jednego właściciela, w dokumencie powinny znaleźć się informacje o każdym współwłaścicielu, a na umowie podpisy każdego z nich;
  • szczegółowe warunki umowy, m.in. cena pojazdu, forma i termin przekazania danej kwoty oraz dzień, w którym auto stanie się własnością nabywcy;
  • oświadczenie sprzedającego, że oferowane auto stanowi jego własność i nie jest np. przedmiotem zabezpieczenia pożyczki;
  • oświadczenie nabywcy, że zapoznał się z aktualnym stanem technicznym samochodu.

W tym przypadku udostępnianie danych osobowych jest konieczne, aby sfinalizować transakcję. Umowa musi być podpisana przez obie strony – kupującego i sprzedającego. Należy sporządzić ją w dwóch identycznie brzmiących egzemplarzach. Nie musisz tracić czasu, by pisać ją samodzielnie. Wystarczy, że skorzystasz z praktycznych wzorów dokumentów dostępnych w internecie i w trakcie finalizowania transakcji uzupełnisz tylko dane kupującego.

Dlaczego na umowie kupna-sprzedaży samochodu jest tak dużo danych?

Dbasz o zwiększenie bezpieczeństwa swoich danych osobowych i czujesz się niekomfortowo, gdy trafiają one – nawet pod postacią umowy, której zawarcie jest absolutnie konieczne, aby sprzedać lub kupić auto – do osób lub firm, których nie znasz? To właśnie komplet informacji zawartych w tym dokumencie pozwoli ci pomyślnie zarejestrować samochód lub skontaktować się z jego nowym właścicielem, jeśli to ty występujesz w roli sprzedawcy. Jeżeli z tytułu umowy wystąpią jakiekolwiek zobowiązania finansowe – np. pieniądze nie trafią na twoje konto w określonym terminie – nie będziesz musiał szukać adresu dłużnika, by wysłać mu przedsądowe wezwanie do zapłaty lub złożyć pozew do sądu, jeśli tzw. miękka windykacja nie przyniesie oczekiwanego skutku.
Pamiętaj, że osoba, która kupuje od ciebie używany samochód, będzie miała prawo do rękojmi, jeśli taki zapis został uwzględniony w podpisanym dokumencie. W praktyce oznacza to, że w razie odkrycia wad lub uszkodzeń pojazdu nabywca może odstąpić od umowy albo zażądać obniżenia ceny bądź naprawy na twój koszt. W takich sytuacjach dane są potrzebne do wzajemnej komunikacji.

Czy umowa kupna-sprzedaży musi być zawarta na piśmie?

Zawieranie umowy kupna-sprzedaż na piśmie to powszechnie stosowana praktyka, mimo że Kodeks Cywilny nie mówi wprost o takim obowiązku. Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu załatwiania dalszych formalności warto udokumentować tę transakcję na piśmie. W internecie znajdziesz gotowe wzory umów kupna-sprzedaży samochodu, które zawierają wszystkie niezbędne informacje, jednak możesz też sporządzić dokument odręcznie.

Kiedy umowa kupna-sprzedaży samochodu jest nieważna?

Umowa kupna-sprzedaży będzie nieważna, jeśli nie znajdzie się na niej określenie ceny pojazdu, który zamierzasz sprzedać. Brak tej informacji anuluje ważność całego dokumentu – tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (II CKN 726/00).

Kto płaci podatek od umowy kupna-sprzedaży samochodu?

W przypadku umowy kupna-sprzedaży samochodu obowiązek podatkowy najczęściej dotyczy nabywcy auta. Jeśli transakcja została zawarta między osobami prywatnymi (a więc takimi, które nie są przedsiębiorcami) i wartość pojazdu przekracza 1 tys. zł, kupujący będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilno-prawnych PCC w wysokości 2% ceny wynikającej z umowy. Kwestię tę należy uregulować w ciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy. Jeśli sprzedawca jest przedsiębiorcą, nie ma obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych.

Pamiętaj, że w niektórych sytuacjach spoczywa na tobie obowiązek podatkowy, nawet jeśli to ty sprzedajesz samochód. Taka konieczność występuje, jeśli decydujesz się sprzedać pojazd przed upływem pół roku od momentu, gdy sam go nabyłeś. Sytuacja ta powinna zostać uwzględniona w rocznym zeznaniu podatkowym, a ściślej mówiąc na formularzu PIT-36.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu – na co uważać?

Podczas zawierania umowy kupna-sprzedaży samochodu zachowaj szczególną ostrożność. Obawiasz się, że trafisz na nieuczciwego kupca? Jeśli twoim potencjalnym klientem jest firma (np. lokalny skup aut), możesz zweryfikować jej wiarygodność jeszcze przed złożeniem swojej oferty. W bazie Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) łatwo sprawdzisz, czy dany przedsiębiorca działa legalnie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z naszych usług. Dzięki temu dowiesz się, czy firma, która chce kupić twoje auto, jest wypłacalnym partnerem oraz czy nie ma problemów finansowych.

Pamiętaj, aby w umowie kupna-sprzedaży znalazły się wszystkie niezbędne informacje – również te na temat usterek i nieprawidłowości w działaniu auta. Jeżeli kupujący zostanie poinformowany o wadach pojazdu, podpisze stosowne oświadczenie, a umowa nie będzie zawierała zapisu o rękojmi, nie musisz obawiać się roszczeń finansowych z jego strony. Dokładnie określ też wartość pojazdu, sposób i termin zapłaty.

Przed podpisaniem umowy obie strony powinny ją przeczytać i upewnić się, czy wszystkie zapisy są jasne. Idealna umowa kupna-sprzedaży musi być skonstruowana w zwięzły i zrozumiały sposób. Zachowaj czujność, jeśli jest zbyt długa lub zawiera punkty, które nie są dla ciebie jasne – w takiej sytuacji poproś o czas i skonsultuj się z prawnikiem. Punkty zapisane „drobnym drukiem” mogą się okazać bardzo niekorzystne dla ciebie, a ich zgodność z prawem wątpliwa.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć