3 Kwietnia 2023

Czy wiesz, kiedy można udostępnić dane osobowe?

Udostępnij:
Dane osobowe wymagają szczególnie uważnego przetwarzania, co wynika zarówno z prawa krajowego, jak i obowiązującego od 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych, czyli RODO. Udostępnienie danych osobowych jest jednym z etapów ich przetwarzania, dlatego każdorazowo wymaga podstawy prawnej. Brak stosownego uzasadnienia lub omyłkowe udostępnienie danych osobowych może rodzić poważne konsekwencje dla ich administratora. Zatem kiedy można udostępnić dane osobowe?
Wróć