3 Kwietnia 2024

SQL Injection – co to takiego? Na czym polega ten cyberatak?

Udostępnij:
W czasach, kiedy większość działalności przenosi się do świata cyfrowego, bezpieczeństwo danych staje się priorytetem. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń, które mogą dotknąć witrynę lub aplikację internetową, jest atak SQL Injection. To technika wykorzystywana przez cyberprzestępców, która polega na wstrzykiwaniu kodu SQL do formularzy w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do bazy danych. Sprawdź, jak to wygląda w praktyce i jak można się obronić przed atakiem SQL Injection.

Czym jest SQL Injection?

SQL Injection, zwane również atakiem SQL-i, jest metodą ataku na strony internetowe, które funkcjonują w oparciu na bazach danych. Jak sama nazwa wskazuje (ang. injection oznacza „zastrzyk”), polega ona na wykorzystaniu luki w zabezpieczeniach aplikacji, która umożliwia cyberprzestępcy „wstrzyknięcie” kodu SQL do zapytania wysłanego do bazy danych. Jeśli atakujący osiągnie sukces, może uzyskać dostęp do danych przechowywanych w bazie lub modyfikować je. W skrajnych przypadkach atak SQL Injection prowadzi do nieodwracalnych szkód dla organizacji.

Język SQL (ang. Structured Query Language, czyli „Strukturalny Język Zapytań”) jest używany do komunikacji z bazą danych i wykonywania takich operacji jak pobieranie, modyfikowanie czy usuwanie informacji. Jest on powszechnie stosowany w systemach zarządzania bazami danych, takich jak MySQL, Microsoft SQL Server czy Oracle. Najprościej mówiąc, atak SQL Injection polega na wykorzystaniu słabości w sposobie, w jaki dana aplikacja buduje zapytania SQL, aby osiągnąć nieuprawniony dostęp do danych.

SQL Injection jako poważne zagrożenie w cyberprzestrzeni

Ataki SQL Injection to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa stron i aplikacji internetowych. O tym, że stanowi powszechny problem, świadczą statystyki:
 • Szacuje się, że w 2023 roku ataki SQL Injection stanowiły 30% wszystkich webowych luk bezpieczeństwa [1].
 • W 2022 roku firma Verizon (największy operator telefonii komórkowej w Stanach Zjednoczonych) odnotowała 18518 incydentów bezpieczeństwa z udziałem ataków SQL Injection [2].
 • W 2021 roku firma Positive Technologies, która zajmuje się badaniami w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, zidentyfikowała 13284 podatności na ataki SQL Injection w badanych przez siebie aplikacjach webowych [3].
 • W 2022 roku 43% ataków SQL Injection miało na celu kradzież danych osobowych.
 • Raport CERT dotyczący stanu bezpieczeństwa stron placówek oświatowych w Polsce wykazał, że na 2873 witrynach z systemem Joomla, znaleziono łącznie 5175 „luk”, które zwiększają prawdopodobieństwo ataków typu SQL Injection [4].
Kiedy więc słyszysz o wycieku z bazy danych w mediach, prawdopodobnie ma to związek z atakiem SQL Injection.

Przykłady ataków SQL Injection

Ataki SQL Injection mogą przybierać różne formy, w zależności od konkretnych słabości aplikacji i celów atakującego. Oto kilka przykładów najczęściej spotykanych ataków SQL-i:
 • logowanie bez uwierzytelnienia – cyberprzestępcy mogą „wstrzykiwać” kod SQL do formularzy logowania, aby uzyskać dostęp do konta administratora lub kont innych użytkowników bez konieczności podawania prawidłowych danych uwierzytelniających;
 • wyświetlanie poufnych informacji – atakujący mogą manipulować zapytaniami SQL, aby wyświetlić poufne informacje, takie jak hasła, dane karty kredytowej lub dane osobowe użytkowników;
 • modyfikacja danych – hakerzy mogą „wstrzykiwać” kod SQL, aby zmieniać, usuwać lub dodawać dane w bazie danych. Mogą to wykorzystać do celów sabotażowych lub manipulacyjnych;
 • wykonanie dowolnego kodu – jeśli atakujący zdobędzie dostęp do bazy danych, może „wstrzykiwać” kod SQL, który zostanie wykonany na podstawie informacji ze zhakowanego zbioru. Ten kod może prowadzić do uruchomienia niepożądanych operacji lub wykonywania szkodliwego oprogramowania.
Atak SQL Injection przebiega niepostrzeżenie i dopiero po konsekwencjach – np. wycieku danych – można poznać, że do niego doszło. To problem, który dotyczy przede wszystkim właścicieli i administratorów witryn internetowych, ponieważ to oni powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie baz danych. Jednak efekty hakerskich działań dotykają także użytkowników strony, którzy podali ważne informacje (np. numer PESEL, dane karty bankomatowej).

Przykład ataku SQL Injection na stronę opartą o WordPress

WordPress jest jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią, który jest również podatny na SQL Injection. Oto przykładowy atak na stronę opartą o WordPress:

Na stronie internetowej opartej o WordPress znajduje się formularz logowania, w którym użytkownik wprowadza swój login i hasło. Jeśli strona nie jest odpowiednio zabezpieczona, atakujący może wstrzyknąć kod SQL do pola logowania, aby obejść proces uwierzytelniania. Przykładowo, zamiast podać prawidłowy login i hasło, cyberprzestępca wprowadza inne dane w polu logowania. Uzyskuje w ten sposób nieautoryzowany dostęp do konta administratora lub konta innego użytkownika.

Jak chronić się przed atakami SQL Injection? Co mogą zrobić właściciele stron internetowych?

Ochrona przed atakami SQL Injection jest niezwykle istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa aplikacji i stron internetowych. Oto kilka skutecznych sposobów:
 • Zastosowanie parametryzowanych zapytań – zamiast budować zapytania SQL dynamicznie, warto korzystać z parametryzowanych zapytań, które oddzielają dane od kodu. W ten sposób zapobiega się „wstrzykiwaniu” kodu SQL, ponieważ dane nie są traktowane jako część zapytania.
 • Walidacja danych wejściowych – przed wykorzystaniem danych wprowadzonych przez użytkownika, należy je dokładnie sprawdzić i zweryfikować. Warto zastosować odpowiednie funkcje walidacyjne i filtrowanie danych, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia.
 • Używanie zabezpieczeń na poziomie bazy danych – wiele baz danych oferuje mechanizmy zabezpieczeń, które można wykorzystać do ochrony przed atakami SQL Injection. Przykładowo, stosowanie procedur składowanych lub ograniczeń dostępu może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka ataków;
 • Regularne aktualizacje oprogramowania – należy regularnie aktualizować oprogramowanie, w tym system zarządzania bazą danych i aplikacje, aby korzystać z najnowszych poprawek zabezpieczeń. Wiele ataków SQL Injection wykorzystuje znane luki w starszych wersjach oprogramowania.
Zapobieganie atakom SQL Injection to obowiązek właścicieli stron internetowych i aplikacji. Powszechność tego rodzaju zagrożeń sprawia, że większość witryn opracowuje coraz bardziej zaawansowane wersje zabezpieczeń, które mają chronić użytkowników.

Jak użytkownik internetu może uchronić się przed atakami SQL Injection?

Użytkownik internetu, który na co dzień korzysta ze stron internetowych – robi zakupy, wykupuje subskrypcje itp. – często wypełnia formularze, w których podaje swoje dane. Nie ma żadnych sygnałów ostrzegawczych, które mogłyby sugerować, że na danej stronie doszło do SQL Injection lub jest ona podatna na tego rodzaju ataki. Dlatego – jeśli chcesz zadbać o większe bezpieczeństwo w sieci i uniknąć problemów takich jak kradzież tożsamościkorzystaj wyłącznie z wiarygodnych stron internetowych.

Jeśli zamierzasz skorzystać z usług danej firmy przez internet, sprawdź jej politykę prywatności. Możesz znaleźć tam informacje na temat stosowanych zabezpieczeń i odpowiedź na pytanie, w jaki sposób chronione są Twoje dane. Nigdy nie podawaj swoich danych, jeśli dana strona wydaje Ci się podejrzana. Twoim zadaniem jest również zabezpieczenie komputera skutecznym oprogramowaniem antywirusowym.

Jeśli chcesz wiedzieć, co dzieje się z Twoimi danymi w sieci i mieć pewność, że nie doszło do ich wycieku, wybierz jeden z pakietów od Chroń PESEL. W ramach pakietu „Poziom 2 Bezpieczeństwa” i „Poziom 3 Bezpieczeństwa” skorzystasz z Lokalizatora wycieku danych, dzięki któremu będziesz informowany na bieżąco, jeżeli Twoje dane zostaną upublicznione. Jest to stały monitoring Twojego loginu, którym domyślnie jest podawany przy rejestracji adres e-mail. Dzięki usłudze dowiesz się o wyciekach, które miały miejsce w przeszłości. W serwisie Chroń PESEL możesz w dowolnej chwili sprawdzić historię wycieków sporządzoną na podstawie danych zebranych przez serwis haveibeenpwned.com.

Źródła
1. https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x11-t10/.
2. https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/.
3. https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ww-en/analytics/positive-research-2022-eng.pdf.
4. https://cert.pl/uploads/docs/RAPORT_CERT_badanie-stron-oswiatowych.pdf

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć