9 Maja 2024

Jak rozpoznać oszustwo na policjanta i się przed nim chronić?

Udostępnij:
Oszuści nieustannie opracowują nowe metody wyłudzania pieniędzy. Jednym z niebezpiecznych sposobów manipulacji jest oszustwo na policjanta. Ten typ przestępstwa polega na podszywaniu się pod funkcjonariusza policji w celu wyłudzenia danych osobowych lub pieniędzy od niewinnych osób. Dowiedz się, czym jest oszustwo na policjanta, jak można je rozpoznać i jak się przed nim chronić.

Czym jest oszustwo na policjanta?

Oszustwo na policjanta to forma przestępstwa, w której oszuści podszywają się pod funkcjonariuszy policji, aby wyłudzić dane osobowe lub pieniądze od swoich ofiar. Często celem tego typu wyłudzenia są osoby starsze, ponieważ przestępcy wykorzystują ich zaufanie do władzy i autorytetu policji. Oszuści mogą kontaktować się zarówno telefonicznie, jak i osobiście, stosując różne metody manipulacji, aby przekonać swoją ofiarę do udostępnienia danych lub przekazania pieniędzy. To oszustwo jest rodzajem catfishingu.
 • Dowiedz się też, na czym polega oszustwo na wnuczka i czym się różni od innych metod stosowanych przez przestępców.
Przykłady sytuacji, w których może się zdarzyć oszustwo na policjanta

Oszustwo na policjanta nie zawsze wygląda tak samo, ale przestępcy zwykle mają utarte schematy działania, które ułatwiają im manipulację ofiarą poprzez wykorzystanie strachu, niepokoju lub zaufania do instytucji policji. Oto kilka przykładów:
 • Telefon od rzekomego policjanta – przestępca dzwoni do ofiary, podając się za funkcjonariusza policji, i informuje ją o rzekomych problemach prawnych, np. dotyczących nielegalnych transakcji finansowych lub przestępstw związanych z tożsamością. Jego celem jest przekonanie ofiary, że ona sama lub bliska jej osoba jest w stanie zagrożenia poważnymi konsekwencjami. Przestępca od razu proponuje rozwiązanie, które ma uchronić przed nimi ofiarę, np. przekazanie znacznej ilości gotówki czy zaciągnięcie zobowiązania finansowego w banku czy innej instytucji finansowej.
 • Wizyta domowa fałszywego policjanta – oszust przedstawiający się jako funkcjonariusz policji może najść ofiarę w jej domu. Twierdząc, że prowadzi dochodzenie w sprawie przestępstwa, będzie próbował uzyskać dostęp do lokalu (w celu kradzieży cennych przedmiotów) lub zgromadzić osobiste informacje pod pretekstem sprawdzania tożsamości (by wykorzystać je następnie do wyłudzenia pieniędzy w imieniu ofiary lub kradzieży jej tożsamości).
 • Wykorzystanie fałszywych wiadomości e-mail – oszuści mogą również wysyłać fałszywe e-maile, w których podają się za policję (lub inne instytucje rządowe), w celu przekonania ofiary do udostępnienia swoich danych osobowych lub przekazania pieniędzy.
W każdym z tych przypadków oszuści wykorzystują manipulację, aby uzyskać dostęp do danych osobowych lub pieniędzy czy wartościowych przedmiotów ofiary. Bądź świadomy tych potencjalnych zagrożeń i zachowaj ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, zwłaszcza gdy dotyczą one kwestii prawnych lub finansowych. Ostrzeż też znajome starsze osoby o tym rodzaju przestępstwa.

Jakie techniki manipulacji są stosowane w oszustwie na policjanta?

Techniki manipulacji stosowane w oszustwie na policjanta obejmują różnorodne strategie psychologiczne, których celem jest wywołanie strachu, stresu lub zaufania, a następnie wyłudzenie informacji lub pieniędzy. Oto kilka przykładowych technik manipulacji wykorzystywanych przez oszustów na policjanta:
 • tworzenie atmosfery pilnej sytuacji – oszuści często twierdzą, że istnieje potrzeba jak najszybszego działania w celu uniknięcia np. poważnych konsekwencji prawnych;
 • podawanie się za autorytet – podszywający się pod policjanta oszust wykorzystuje pozycję i uprawnienia prawdziwych funkcjonariuszy, aby zdobyć zaufanie ofiary. Celem jest sprawienie, by była ona bardziej skłonna do podjęcia pośpiesznych działań lub udzielenia informacji;
 • wywoływanie silnych emocji – przestępcy mogą próbować wywołać u ofiary strach, niepokój lub poczucie winy, aby uniemożliwić jej logiczne myślenie i skłonić do szybkiego reagowania na prośby rzekomego policjanta;
 • manipulacja informacjami – oszuści dostarczają ofierze fałszywe bądź mylące dane w celu uzyskania jej zgody na udzielenie informacji osobistych lub przekazanie pieniędzy;
 • zastraszanie i szantażowanie – niektórzy przestępcy mogą próbować zastraszyć ofiarę, grożąc konsekwencjami prawno-karnymi lub innymi negatywnymi skutkami, jeśli nie spełni ich żądań;
 • kreowanie fałszywej tożsamości – przestępca może starannie przygotować się do rozmowy, podając się za prawdziwego funkcjonariusza policji poprzez dostarczenie fałszywych informacji, takich jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny lub inne dane, które sprawiają, że wydaje się autentyczny.
Te techniki manipulacji są stosowane w celu skłonienia ofiary do podjęcia określonych działań korzystnych dla oszusta.

Konsekwencje oszustwa na policjanta

Oszustwo na policjanta ma poważne konsekwencje zarówno dla ofiar, jak i dla funkcjonariuszy, pod których podszywają się przestępcy. Oszuści wykorzystują ujawnione dane osobowe do popełniania dalszych przestępstw, takich jak kradzież tożsamości lub wyłudzenia finansowe. Ponadto, ofiary oszustwa na policjanta mogą stracić znaczące sumy pieniędzy, które trudno będzie odzyskać. Co więcej, taka sytuacja może wpłynąć na reputację funkcjonariuszy policji i zmniejszyć zaufanie społeczne do instytucji.
 • Przeczytaj też: Reklamacja w banku w przypadku oszustwa – co zrobić, aby odzyskać pieniądze?

Jak rozpoznać oszustwo na policjanta?

Rozpoznanie oszustwa na policjanta może być trudne, ponieważ oszuści często używają manipulacji oraz zastraszających taktyk. Jednak istnieją pewne sygnały ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę:
 1. Nagłe i nieoczekiwane połączenia – oszuści często dzwonią do ofiar niespodziewanie, twierdząc, że są funkcjonariuszami policji. Warto być czujnym w przypadku takich połączeń i nie udostępniać prywatnych informacji bez upewnienia się, że osoba dzwoniąca rzeczywiście jest funkcjonariuszem.
 2. Presja i zastraszanie – przestępcy udający policjantów często wykorzystują manipulację emocjonalną, aby przekonać ofiarę do podjęcia szybkich działań. Mogą twierdzić, że jest ona podejrzana o przestępstwo lub że grozi jej niebezpieczeństwo. W takich sytuacjach trzeba przede wszystkim zachować spokój i ostrożność.
 3. Prośba o przekazanie pieniędzy – oszuści często proszą ofiarę o natychmiastowe przekazanie pieniędzy za pośrednictwem systemów płatności online. Pamiętaj, że prawdziwy funkcjonariusz policji nigdy nie poprosi Cię o przekazanie pieniędzy w ten sposób.
 4. Niewłaściwe żądania danych osobowych – oszust udający policjanta może prosić o podanie prywatnych danych, takich jak numer dowodu osobistego, numer konta bankowego lub hasła dostępu do kont internetowych. Pamiętaj, że prawdziwy funkcjonariusz policji nie będzie Cię prosił o takie informacje przez telefon

Jak się chronić przed oszustwem na policjanta?

Aby chronić się przed oszustwem na policjanta, warto zachować kilka środków ostrożności:
 1. Zachowuj czujność w przypadku niespodziewanych telefonów od osób przedstawiających się jako funkcjonariusze policji. Nie udostępniaj prywatnych informacji bez wcześniejszego upewnienia się, że dzwoniący faktycznie jest policjantem.
 2. Zweryfikuj tożsamość osoby podającej się za funkcjonariusza policji. Poproś o jej dane służbowe (imię i nazwisko, numer identyfikacyjny lub numer telefonu służbowego) i skontaktuj się z lokalnym posterunkiem policji, by potwierdzić lub wykluczyć ich prawdziwość.
 3. Nie udostępniaj danych osobowych, takich jak np. numer dowodu osobistego, numer konta bankowego lub hasła dostępu do kont internetowych, przez telefon. Prawdziwy funkcjonariusz policji nigdy nie będzie prosił Cię o takie informacje.
 4. Rozmawiaj z bliskimi osobami o możliwym oszustwie na policjanta. Podziel się informacjami i ostrzeż, aby zwiększyć świadomość oraz chronić siebie i innych przed tego rodzaju przestępstwem.
Chcesz się jak najlepiej chronić przed konsekwencjami oszustwa na policjanta? Rozważ wykupienie pakietu usług Chroń PESEL. Wyślemy Ci powiadomienie, jeśli oszust będzie np. chciał założyć firmę lub zaciągnąć kredyt na Twoje dane. Dzięki temu będziesz w stanie szybko i skutecznie zareagować, by udaremnić starania przestępcy.


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć