1 Stycznia 2024

Czy można wziąć kredyt lub chwilówkę na PESEL?

Udostępnij:
Coraz liczniejsze próby kradzieży czy wyłudzenia danych osobowych sprawiają, że trudno nie obawiać się konsekwencji nieuprawnionego ich wykorzystania. Szczególnie niepokojące jest ryzyko wykorzystania numeru PESEL i np. zaciągnięcie przy jego pomocy zobowiązań kredytowych. Jak przestępcy mogą wykorzystać dane osobowe? Czy dysponując wyłącznie PESEL-em, mogą skutecznie zaciągać kredyty i pożyczki?

Co złodziej może zrobić z PESEL-em?

PESEL to jedenastocyfrowy numer, który pozwala na szybką identyfikację osoby, której został nadany. Zawiera datę urodzenia posiadacza, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną. Identyfikator ten wykorzystujesz zawsze, gdy zawierasz jakikolwiek kontrakt – w tym m.in.: zaciągasz najróżniejsze zobowiązania finansowe. Co w sytuacji, gdy twój numer PESEL dostanie się w niepowołane ręce? Jak przestępcy mogą wykorzystać dane osobowe? Istnieje kilka potencjalnych ryzyk, o których musisz wiedzieć:
  • Nadużywanie i kradzież tożsamości – złodziej może wykorzystać skradziony numer PESEL do podszywania się pod ciebie oraz dokonywania w twoim imieniu i na twój rachunek najróżniejszych czynności, np. może składać fałszywe dokumenty, rejestrować działalności gospodarcze czy też dokonywać najróżniejszych zakupów. Zwykle takie działania mają charakter jednorazowy, jednak takie nadużywanie tożsamości może się również przerodzić w jej kradzież i długoterminowe legitymizowanie swoich działań twoimi danymi osobowymi.
  • Przestępstwa finansowe – złodziej może wykorzystać skradziony PESEL nie tylko do wyłudzeń finansowych, lecz również do popełnienia przestępstwa, np. oszustw czy prania brudnych pieniędzy. Może też otwierać konta bankowe, wnioskować o kredyty i pożyczki lub wnioskować o karty kredytowe, a następnie wykorzystywać je do nielegalnych działań. W takiej sytuacji jako prawowity właściciel numeru PESEL ponosisz nie tylko konsekwencje finansowe, ale również mogą cię spotkać poważne problemy natury prawnej, których wyjaśnienie może zająć sporo czasu i energii oraz wiązać się z niemałym stresem.

Przestępcy niestety cechują się dużą kreatywnością i mają wiele sposobów na wykorzystanie skradzionego numeru PESEL w celu uzyskania korzyści finansowych lub uniknięcia odpowiedzialności za swoje nielegalne czyny. Niezależnie od tego, jak wykorzystają lub będą próbować wykorzystać pozyskane dane, nadużywanie czy kradzież tożsamości pozostaje przestępstwem i podlega karze.

Czy ktoś może wziąć kredyt na mój PESEL?

Zaciągnięcie kredytu w banku wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów i informacji, takich jak dowód osobisty, zaświadczenia o zarobkach, informacje o zatrudnieniu, sytuacji rodzinnej itd. Numer PESEL to jeden z wielu elementów identyfikacyjnych, które są niezbędne przy składaniu wniosku kredytowego, ale na ogół niejedyny.

W praktyce skradziony numer PESEL może zostać wykorzystany do próby zaciągnięcia kredytu lub zawarcia umowy o inny produkt, jednak mało prawdopodobne, że taka operacja zakończy się powodzeniem. Instytucje finansowe mają swoje procedury sprawdzania tożsamości klienta, których celem jest zminimalizowanie ryzyka oszustwa czy wyłudzenia. Nie należy jednak bagatelizować ryzyka. Jeśli masz podejrzenia, że twój numer PESEL został skradziony, jak najszybciej zgłoś to odpowiednim organom ścigania i podejmij stosowne kroki w celu ochrony swojej tożsamości. Wyłudzenie danych osobowych to poważna sprawa, dlatego z działaniem zdecydowanie nie należy czekać.

Czy można wziąć chwilówkę tylko na PESEL?

Działalność banków jest mocno regulowana, co oznacza, że zobowiązane są one do funkcjonowania w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami i wysokimi standardami. Niestety tego samego nie da się powiedzieć o innych instytucjach finansowych, które oferują szybkie pożyczki – tzw. chwilówki. Czy taką pożyczkę można zaciągnąć przy pomocy skradzionego numeru PESEL?

Niestety jest to możliwe – istnieją firmy oferujące pożyczki na podstawie numeru PESEL. Zdecydowana większość instytucji finansowych wymaga jednak dodatkowo innych dokumentów, takich jak dowód osobisty lub zaświadczenie o zarobkach, aby ocenić zdolność kredytową klienta i potwierdzić informacje zawarte w formularzu pożyczkowym. Często stosowaną praktyką jest również zlecenie przelewu weryfikacyjnego.

Jak sprawdzić, czy ktoś wziął kredyt na mój PESEL?

Zwykle o fakcie zaciągnięcia na swoje dane pożyczki można dowiedzieć się drogą pocztową. Jeśli w twojej skrzynce wyląduje monit lub wezwanie do zapłaty, jest już na ogół za późno, by podjąć kroki mające na celu zatrzymanie wyłudzenia. Co możesz zrobić, by o próbie wyłudzenia dowiedzieć się już na etapie składania przez złodzieja wniosku? Jak sprawdzić, czy ktoś nie wziął na ciebie pożyczki?

Aby sprawdzić, czy ktoś zaciągnął zobowiązanie finansowe na twój numer PESEL, możesz podjąć następujące kroki:
  1. Kontakt z bankiem – jeśli masz podejrzenia, że ktoś mógł zaciągnąć na twoje dane osobowe kredyt w konkretnym banku, skontaktuj się z nim bezpośrednio i zapytaj, czy przy wykorzystaniu twojego numeru PESEL zaciągnięty został kredyt lub czy składane były o niego wnioski.
  2. Zakup usługi Chroń PESELwybierając jeden z naszych pakietów, możesz zminimalizować ryzyko konsekwencji wyłudzenia na twoje dane kredytu czy pożyczki. Za każdym razem, gdy ktoś będzie próbował na twój PESEL wyłudzić kredyt (i sprawdzi cię w KRD) lub zarejestrować działalność gospodarczą, dostaniesz powiadomienie i będziesz w stanie we właściwym czasie zareagować. W zależności od wybranego pakietu możesz też otrzymać asystę prawną w sytuacji wyłudzenia.

Co zrobić, gdy ktoś weźmie kredyt na twoje dane?

Jeśli mimo starań ktoś zaciągnął na twoje dane osobowe kredyt lub pożyczkę, jak najszybciej zareaguj.
  1. Kontakt z bankiem – w pierwszym kroku skontaktuj się z bankiem, w którym przestępca wziął lub próbował wziąć kredyt. Wyjaśnij zaistniałą sytuację i poproś o wszelkie niezbędne informacje na temat zobowiązania.
  2. Kontakt z policją – w kolejnym kroku skontaktuj się z lokalną policją i zgłoś przestępstwo. Pamiętaj o przekazaniu wszystkich informacji pozyskanych wcześniej od banku.
  3. Weryfikacja dokumentów – sprawdź posiadane dokumenty osobiste (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Upewnij się, że je masz, a ewentualną ich utratę zgłoś odpowiednim organom.
  4. Zastrzeżenie numeru PESEL – od niedawna istnieje możliwość zastrzeżenia numeru PESEL, by w ten sposób chronić się przed ewentualnymi wyłudzeniami. Zdecyduj się na taki krok, aby uniemożliwić przestępcom kontynuowanie przestępczego procederu. W każdej chwili takie zastrzeżenie można cofnąć.
  5. Reklamacja bankowa reklamacja w banku w przypadku oszustwa jest jak najbardziej możliwa i zasadna. Bank ma bowiem obowiązek nie tylko zabezpieczenia deponowanych w nim środków, lecz również właściwego weryfikowania tożsamości swoich klientów. Wszelkie uchybienia w tej materii jak najbardziej można i trzeba reklamować.
  6. Kontakt z prawnikiem – jeżeli sytuacja jest poważna lub wymaga dalszych działań prawnych, warto skonsultować się z prawnikiem. Podpowie on, jak zadbać o swoje interesy, jak unieważnić zaciągnięte zobowiązania oraz jak dochodzić swoich praw przed sądem.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć