19 Kwietnia 2023

Sprawdzanie firmy w KRS. Jak to zrobić i dlaczego warto?

Udostępnij:
Prowadzenie interesów i szukanie posady wymaga ostrożności. W takich sytuacjach zasada ograniczonego zaufania jest najlepszą strategią. Sprawdzanie firmy w KRS to jeden ze sposobów, by uzyskać potwierdzenie, że mamy do czynienia z uczciwym i legalnie działającym partnerem.

Co to jest KRS?

Zanim przejdziemy do metody weryfikacji kontrahenta, kilka słów o tym, czym jest KRS. Sprawdzenie firmy w tym rejestrze dostarcza nie tylko podstawowych informacji. Zagłębienie się w znajdujących się tam danych pozwala prześledzić całą historię firmy i orientacyjnie ocenić jej aktualną stabilność.

Krajowy Rejestr Sądowy to publiczna baza danych prowadzona przez sądy rejonowe. Widnieje w nim większość podmiotów prawnych w Polsce. Z wpisu w KRS dowiesz się, czy osoba, która kontaktowała się z tobą, ma prawo reprezentować firmę. Dalsze działy KRS ujawnią informacje o tym, czy podmiot nie jest aktualnie w upadłości. Z punktu widzenia kontrahenta czy przyszłego pracownika te informacje są bardzo istotne.

W KRS znajduje się również lista dłużników niewypłacalnych. Sprawdzenie firmy w KRS pod tym kątem uchroni cię przed widmem niezapłaconych faktur i płacenia od nich należnego podatku.

Rejestr jest publiczny, a sprawdzanie firmy w KRS bezpłatne. Dane dostępne są w internecie i każdy może je przeglądać. Przedsiębiorcy i instytucje, które mają obowiązek wpisać swoją działalność do rejestru, obowiązani są do podania prawdziwych informacji oraz aktualizowania ich na bieżąco. Fakt, że niesie to za sobą pewne ryzyko opóźnień w zmianach we wpisie, ale znakomita większość podmiotów wywiązuje się z nałożonych przepisami obowiązków.

Czy każda firma jest w KRS?

Nie, w rejestrze przedsiębiorców KRS nie znajdziesz jednoosobowych działalności gospodarczych i wspólników spółek cywilnych.

W KRS znajdziesz:
 • spółki jawne,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • proste spółki akcyjne,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze oraz instytuty badawcze działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do Rejestru,
 • oddziały przedsiębiorstw zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • fundacje charytatywne,
 • stowarzyszenia.
Dwa ostatnie podmioty nie mogą rozpocząć działalności bez wpisu do KRS, bo dopiero po jego dokonaniu nabywają osobowość prawną. Zatem jeśli zjawi się u ciebie przedstawiciel fundacji lub stowarzyszenia z prośbą o wsparcie lub propozycją barteru, sprawdź, czy organizacja widnieje w KRS. Jeśli nie, prawdopodobnie jest to oszust – chroń swój PESEL i pozostałe ważne dane przed takimi osobami.

Jak sprawdzić firmę w KRS?

Jeśli twoim kontrahentem lub przyszłym pracodawcą jest spółka prawa handlowego, za pomocą podstawowych danych znajdziesz odpowiedni wpis w KRS.
 1. Wejdź na https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl/
 2. Zaznacz odpowiednią grupę podmiotów.
 3. Możesz wyszukiwać po numerze NIP, REGON, KRS, nazwie, miejscowości.
 4. Lista, która otrzymasz po wpisaniu jednej z tych danych, będzie zawierać wpis, którego szukasz. Oczywiście gdy wpiszesz NIP, REGON lub KRS, sprawdzenie firmy będzie łatwiejsze.
 5. Wejdź na stronę wpisu i sprawdź dane.
 6. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, pobierz PDF, który będzie zawierał informacje takie jak:
 • dane wspólników,
 • kapitał spółki,
 • przedmioty działalności spółki,
 • organy reprezentujące i ich skład,
 • historię zmian wpisu do KRS,
 • informację o zawieszeniu działalności,
 • wpisy dotyczące ewentualnego postępowania upadłościowego,
 • informacje o wierzytelnościach.
Bardzo ważne są działy od czwartego, gdzie znajdują się informacje o ustanowieniu kuratora dla spółki, otwarciu postępowania likwidacyjnego, informacje o przekształceniach, podziale, połączeniu, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego lub naprawczego.

Jak znaleźć osobę w KRS?

W KRS nie znajdziesz osób fizycznych, natomiast dostępne są tam dane właścicieli, akcjonariuszy, członków zarządów i rad nadzorczych oraz osób uprawnionych do reprezentowania podmiotów o osobowości prawnej.

Teoretycznie ochrona danych osobowych wyklucza wpisanie w wyszukiwarkę KRS imienia i nazwiska. Jednak po wpisaniu w wyszukiwarkę Google nazwiska osoby z dopiskiem KRS – otrzymamy informację na temat tego, w jakich wpisach widnieje.

Zobacz również: Dzwoni pan z banku i prosi o hasło…

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych w KRS

Znajduje się w zakładce wyszukiwarki KRS, ale dane uzyskasz wyłącznie po wpisaniu numeru RDN. Nie identyfikuje on dłużnika, a wpis w bazie prowadzonej przez sąd. Może się okazać, że jeden podmiot otrzyma kilka numerów RDN.

Aby uzyskać RDN, a tym samym dostęp do sądowej bazy, musisz złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia, czy wybrany przez ciebie podmiot w niej widnieje. Do wypełnienia wniosku potrzebne są podstawowe dane kontrahenta: nazwa, NIP lub numer PESEL, jeśli pytamy o osobę fizyczną.

Prawidłowo wypełniony i złożony wniosek zostanie rozpatrzony. W terminie ustawowym otrzymasz od KRS oświadczenie, w którym zawarte będą wszystkie numery RDN dotyczące spraw, pod którymi wpisany jest szukany podmiot lub osoba. Nie jest to skomplikowana procedura, ale potrwa jakiś czas. Jeśli osoba lub podmiot nie figurują pod żadnym wpisem – urząd również cię o tym poinformuje.

Po otrzymaniu numeru lub numerów możesz wrócić do wyszukiwarki i skorzystać z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Sprawdzenie firmy po KRS – i co dalej?

Dane uzyskane z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Dłużników Niewypłacalnych są cenne, ponieważ ułatwiają decyzję o rozpoczęciu lub zaniechaniu współpracy. Jeśli nie chcesz na tej podstawie rezygnować ze współpracy z klientem, powinieneś zweryfikować umowę, która będzie ją regulować.

Odpowiednie zapisy będą chronić twoje interesy w razie kłopotów z płatnościami. Możesz również rozliczać się z klientem płatnością z góry np. na podstawie faktury proforma. Jeśli sprawdzanie KRS w kontekście firmy służyło do weryfikacji przyszłego pracodawcy, lepiej zrezygnuj z wakatu w przedsiębiorstwie, które jest niewypłacalne lub ma niejasną sytuację prawną.

Jak chronić swoje dane i mieć pod kontrolą wpisy w rejestrach dłużników?

Za pomocą usług dostępnych za pośrednictwem Chroń PESEL przedsiębiorcy mogą zwiększyć bezpieczeństwo swojego numeru PESEL oraz skorzystać z usług ułatwiających bezpieczne prowadzenie biznesu. Należą do nich: weryfikacja kontrahentów, asysta prawna i odzyskiwanie długów.

Konto w ChronPESEL.pl jest zakładane przez osoby fizyczne. Usługi obejmują stały monitoring wykorzystania numeru PESEL klienta i wysyłanie natychmiastowych powiadomień. Dzięki temu w sytuacji, gdy twój PESEL zostanie użyty przez osoby niepowołane, możesz natychmiast reagować i udaremnić oszustwo.

Numer PESEL może posłużyć do wyłudzenia kredytu, zakupów ratalnych lub podpisania umów na dostarczanie różnego rodzaju usług. Chroń PESEL powiadomi cię za każdym razem, gdy twój numer PESEL będzie weryfikowany w bazie Krajowego Rejestru Długów, a także wtedy, gdy ktoś cię do niej dopisze jako dłużnika.

Korzystanie z tego typu metod zwiększania ochrony swoich danych jest obecnie najbardziej rozsądnym rozwiązaniem. W epoce skimmingu i wyłudzania danych w internecie jesteś narażony na oszustwa bardziej niż kiedykolwiek. Chroń PESEL to najlepszy sposób na monitorowanie wykorzystania twoich danych i większa ochrona przed ewentualnymi wyłudzeniami i oszustwami.

Sprawdź też: Ofiary wycieków danych osobowych chcą wiedzieć, jak poradzić sobie z ich skutkami


Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć