9 Marca 2023

Ochrona danych osobowych i RODO – co warto o nich wiedzieć?

Udostępnij:
Bezpieczeństwo danych osobowych jeszcze nigdy nie miało tak wysokiego priorytetu. 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, szerzej znane jako RODO. Od tego dnia już nie prawo krajowe, ale międzynarodowe określa, jak ma wyglądać ochrona Twoich danych osobowych. Co warto wiedzieć o RODO? Jak możesz skutecznie chronić dane osobowe przed ich nielegalnym wykorzystaniem?

Co to są dane osobowe?

Aby móc skutecznie chronić dane osobowe, dobrze jest rozumieć, co kryje się pod tym pojęciem. Dane osobowe to pojedyncza informacja lub cały zbiór dotyczący ciebie albo innej osoby fizycznej. Zakres, który obejmuje to pojęcie, jest ściśle określony w treści RODO. Czym zatem są dane osobowe? Art. 4 pkt 1 wspomnianego wyżej Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych wskazuje, że są to wszystkie informacje, które pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną. Mimo że rozporządzenie nie wymienia, jakie dokładnie informacje należy zaliczyć do kategorii danych osobowych, to wskazuje przykłady. Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO danymi osobowymi są m.in.:
  • imię i nazwisko,
  • numer identyfikacyjny,
  • dane o lokalizacji,
  • identyfikator internetowy,
  • jeden bądź kilka szczególnych czynników określających tożsamość osoby fizycznej.
Twoje dane osobowe są więc ściśle przypisane do ciebie i pozwalają cię zidentyfikować. Codziennie w wielu miejscach są one gromadzone i przetwarzane. Gdy korzystasz z internetu, załatwiasz formalności w banku, dokonujesz płatności czy zapisujesz się na szkolenie, twoje dane osobowe trafiają do innych podmiotów. Od tego momentu stają się oni administratorem danych osobowych i odpowiadają za ich bezpieczeństwo. Każde udostępnienie informacji o tobie może narażać cię na kradzież lub wyłudzenie danych osobowych, dlatego tak ważne jest, aby je chronić.

Co to jest ochrona danych osobowych?

Dane osobowe powinny być nie tylko odpowiednio gromadzone, przetwarzane, ale przede wszystkim chronione. W tej kwestii RODO wyraźnie wskazuje, że administrator danych osobowych ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować ich bezpieczeństwo. Ochrona danych osobowych jest więc zabezpieczeniem informacji zaliczanych do danych osobowych w rozumieniu RODO przed ich wyłudzeniem, kradzieżą lub nieuprawnionym użyciem. Bezpieczeństwo danych osobowych dotyczy zarówno pojedynczej informacji na twój temat, jak i całego ich zbioru. Pamiętaj też, że każda osoba ma prawo do ochrony swoich danych.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu nie określają jednak, jak ochrona danych osobowych ma wyglądać. Od branży, w której działa administrator danych, oraz od rodzaju przetwarzanych informacji zależy to, jakie środki będą służyć do tego celu. Rozporządzenie wskazuje jedynie na obowiązek ochrony danych osobowych, natomiast nie przedstawia konkretnych rozwiązań. Dzięki temu administrator danych osobowych może w elastyczny sposób dobierać skuteczne narzędzia, które będą dopasowane do bazy danych i rodzaju informacji, które wymagają ochrony.

Jakie dane osobowe są chronione RODO?

Każda informacja, która pozwala na identyfikację ciebie lub innej osoby, jest określana jako osobowa i powinna być chroniona. Wśród danych chronionych jest twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL, adres IP oraz wiele innych informacji, które pozwalają cię jednoznacznie zidentyfikować. Wszystkie te informacje są chronione na mocy Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Wśród danych osobowych są jednak te, które wymagają szczególnej ochrony. Zaliczają się do nich dane wrażliwe, tj. dotyczące pochodzenia, wyznania, orientacji seksualnej, dane genetyczne lub informacje o stanie zdrowia.

Jak wygląda ochrona danych osobowych?

Po wejściu w życie RODO wiele podmiotów utworzyło nowe stanowisko – inspektor ochrony danych osobowych. Osoba pełniąca tę funkcję ma za zadanie dbać o przestrzeganie przepisów zawartych w Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych w miejscu pracy. Inspektor danych osobowych nadzoruje, czy dane osobowe są odpowiednio gromadzone, przetwarzane i chronione. Dzięki tym działaniom zwiększa się bezpieczeństwo danych osobowych gromadzonych przez instytucję bądź firmę. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko ich utraty lub dostępu do nich przez osoby do tego niepowołane.

Zobacz również: Narodowy Spis Powszechny – jak bezpiecznie przekazać swoje dane?

Co trzeba wiedzieć o RODO?

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 roku i jest prawem międzynarodowym. Zgodnie z art. 91 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku prawo międzynarodowe ma pierwszeństwo przed obowiązującym prawem krajowym. Z tego powodu wraz z wejściem w życie RODO wygasły obowiązki wynikające z dotychczas obowiązujących przepisów prawa krajowego o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych jest powszechnie obowiązujące, więc dotyczy każdego podmiotu, który gromadzi i przetwarza informacje zaliczane jako dane osobowe.

Zgodnie z RODO możesz wyrazić lub odmówić zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych. Rozporządzenie to daje ci również prawo do ukrycia swoich danych lub zmiany podanych wcześniej informacji. Ponadto wraz z RODO pojawiło się też „prawo do bycia zapomnianym”. Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych masz prawo w każdym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych i domagać się ich niezwłocznego usunięcia.

Czy twoje dane osobowe są bezpieczne?

Obowiązujące przepisy RODO skutecznie poprawiają bezpieczeństwo danych osobowych, jednak nie są w stanie zagwarantować całkowitej ich ochrony. Każda baza danych jest potencjalnie narażona na próby wyłudzenia przechowywanych w niej informacji. Kradzież danych osobowych może być spowodowana przez zaniedbania w przestrzeganiu przepisów, ale również ataki hakerskie czy inne błędy w przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych. Nie sposób zniwelować całkowicie zagrożenia wycieku informacji, jednak są sposoby, które pomogą ci zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych?

Każdego dnia twoje dane są gromadzone i przetwarzane. To sprawia, że nawet siedząc w domu, możesz zostać okradziony z tożsamości. Oszuści wykorzystują luki w systemach, nieaktualne oprogramowania i słabe zabezpieczenia baz danych, aby pozyskiwać w nielegalny sposób dane osób takich jak ty. Następnie mogą wykorzystać je do zaciągnięcia kredytu lub dokonania zakupu z płatnością ratalną. Utrata danych może przytrafić się każdemu, dlatego przeczytaj, jak zwiększyć bezpieczeństwo danych osobowych.

Usługa Chroń PESEL umożliwia przesyłanie powiadomienia za każdym razem, gdy twoje dane są sprawdzane w Krajowym Rejestrze Długów. Oznacza to, że każda próba zaciągnięcia kredytu lub podpisania umowy abonamentowej na twoje dane zostanie odnotowana i przekazana do twojej wiadomości. Dzięki temu będziesz mieć możliwość uchronienia się przed konsekwencjami kradzieży danych osobowych natychmiast po próbie ich wykorzystania. Pozwoli ci to na zmniejszenie konsekwencji utraty danych.

Przeczytaj także: Jak założyć konto w ChronPESEL.pl?

Każdego dnia dane osobowe są narażone na wyłudzenie. W ostatnich latach kradzież tożsamości stała się realnym zagrożeniem, dlatego warto zadbać o odpowiednią ochronę danych osobowych. Zadbaj o to, kto i w jaki sposób przechowuje twoje dane. Zmieniaj regularnie hasła i korzystaj z bezpiecznych połączeń internetowych. Aby zwiększyć ochronę przed kradzieżą tożsamości, zapoznaj się z usługą Chroń PESEL, która umożliwi ci szybką reakcję, gdy twoje dane osobowe będą wykorzystywane w nielegalny sposób. W ten sposób unikniesz nieprzyjemnych konsekwencji i zareagujesz od razu, gdy tylko pojawi się zagrożenie. Wybierając jeden z pakietów, zyskujesz asystę prawną – nie zostajesz bez wsparcia w trudnej sytuacji.

Źródła
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (zm. Dz.U. 2009 nr 114 poz. 946 21.10.2009).

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć