3 Lipca 2023

Sprawdź, czy firma istnieje i jest godna zaufania – dostępne bazy danych

Udostępnij:
Skorzystanie z usług jakiejkolwiek firmy niesie za sobą pewne ryzyko, którego trzeba być świadomym. Nieuczciwi przedsiębiorcy czy po prostu oszuści niestety działają w każdej branży. Jak przed zawarciem umowy czy skorzystaniem z usług konkretnego podmiotu sprawdzić, czy działa on legalnie? Gdzie szukać informacji o firmie? Podpowiadamy, jak bez dodatkowych kosztów przeprowadzić we własnym zakresie podstawowy wywiad gospodarczy.

Gdzie szukać informacji o firmie?

Zaufanie w biznesie jest niezwykle istotne. Bardzo często stanowi wręcz warunek rozpoczęcia rozmów, skorzystania z usług danego podmiotu czy zakupu jego produktów. Tyczy się to zarówno relacji na linii firma–firma, jak i firma–konsument. W jakiej sytuacji jako konsument możesz być zainteresowany sprawdzeniem wiarygodności finansowej konkretnej firmy? Wbrew pozorom takich sytuacji jest całe mnóstwo. Jeśli planujesz urlop, przed wykupieniem wycieczki możesz chcieć sprawdzić wybrane biuro podróży. Rozsądnym działaniem będzie również sprawdzenie dewelopera, firmy pożyczkowej czy nawet potencjalnego pracodawcy, zanim podpiszesz z nimi jakiekolwiek dokumenty. Jak sprawdzić, czy firma rzeczywiście istnieje, jakimi opiniami się cieszy i czy skorzystanie z jej oferty nie ściągnie na ciebie dodatkowych problemów?

Zdecydowanie najwygodniejszym działaniem w takiej sytuacji byłoby skorzystanie z usług jednej z wielu wywiadowni gospodarczych, która całą pracę wykona za Ciebie. Niestety wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Jak sprawdzić firmę we własnym zakresie i nie zapłacić za to ani grosza? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Pierwszym krokiem powinno być zebranie kluczowych danych na temat podmiotu, czyli m.in.:
 • nazwy firmy,
 • adresu firmy,
 • numeru telefonu,
 • NIP-u,
 • numeru REGON,
 • numeru KRS.
Jeśli masz choć część z tych informacji, możesz szybko zweryfikować, czy dany podmiot wciąż funkcjonuje, czy jest zarejestrowany, gdzie jest zarejestrowany i jakimi opiniami się cieszy. Wpisując nazwę podmiotu w okienko wyszukiwarki internetowej, szybko odnajdziesz wiele informacji, które pozwolą ci wstępnie ocenić wiarygodność firmy.

Dużo na temat podmiotu powiedzą nie tylko jego wizytówki, profile w mediach społecznościowych czy strona internetowa, ale również wszelkie wzmianki i publikacje w najróżniejszych mediach. Jeśli firma źle traktowała swoich pracowników czy partnerów biznesowych, ma na koncie wyciek danych osobowych czy jest powiązana z osobami o bogatej historii kryminalnej, z pewnością się o tym dowiesz.

A co jeśli firma nie ma strony internetowej i jest na tyle mała, że nie pojawiają się o niej praktycznie żadne wzmianki w sieci? W takiej sytuacji sprawdź adres, pod którym jest zarejestrowana. Twoje podejrzenie powinny wzbudzić podmioty funkcjonujące pod adresami, które trudno zlokalizować na mapach lub które wydają się niezgodne z rodzajem prowadzonej działalności.

Zobacz także: Ochrona danych osobowych i RODO – co warto o nich wiedzieć?

Rejestry publiczne, które warto zweryfikować

Weryfikacja danych dostępnych w sieci to pierwszy i najbardziej podstawowy krok, jeśli chcesz sprawdzić firmę. Pozwala to zorientować się, czy podmiot jest znany na rynku i jaką opinią się cieszy. By jednak mieć pewność, że prowadzi on swoją działalność w sposób legalny, przeprowadź dodatkowe badanie – zweryfikuj podmiot w ogólnodostępnych rejestrach i bazach. W ten sposób upewnisz się, czy firma wciąż prowadzi działalność, czy nie została wyrejestrowana, zawieszona, a nawet czy nie ogłosiła upadłości lub nie jest w restrukturyzacji.. Gdzie szukać takich informacji?

1. CEIDG (Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej)

Jeśli weryfikowana firma to jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, sprawdzanie rozpocznij w CEIDG. Korzystanie z rejestru jest całkowicie bezpłatne i bardzo intuicyjne. Pozwala wyszukiwać podmioty gospodarcze przy pomocy chociażby nazwiska, adresu, NIP-u, REGON-u czy nawet rodzaju prowadzonej działalności (PKD).

W ten sposób w zaledwie kilka chwil można sprawdzić, czy pod danym nazwiskiem lub adresem zarejestrowana jest działalność, sprawdzić ewentualny powód wykreślenia z rejestru, przeważający i wykonywany rodzaj działalności, a także dane kontaktowe i adresowe przedsiębiorcy.

Sprawdź też: Weryfikacja wiarygodności firmy w CEIDG

2. KRS (Krajowy Rejestr Sądowy)

Jeżeli działalność zarejestrowana jest jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna, spółka komandytowo- akcyjna, spółka partnerska,  spółka komandytowa czy spółka jawna, potwierdzenia legalności działania szukaj w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wyszukiwarka KRS działa na podobnej zasadzie jak wyszukiwarka CEIDG – umożliwia wyszukiwaniespólek prawa handlowego , stowarzyszeń, fundacji  organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.po numerze KRS, NIP, numerze REGON, nazwie czy adresie (spółki zarejestrowane w danym mieście wyświetlą się jedynie w sytuacji, gdy jest ich nie więcej niż 100).

KRS dostarcza podstawowe informacje na temat spółek prawa handlowego  np. ich siedzibę, datęwpisu i wykreślenia z rejestru, zawieszenia i wznowienia działalności,  informacje dotyczące organów i ich reprezentacji, a także informacje o  ewentualnym postępowaniu upadłościowowym. Bardziej szczegółowe informacje, w tym dane wspólników, dostępne są raporcie PDF, który można pobrać ze strony KRS. Niestety te opcja nie jest dostępna w stosunku do podmiotów wykreślonych z rejestru.

3. REGON (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej)

Jeśli poszukiwanej spółki cywilnej nie uda ci się znaleźć w CEIDG, możesz spróbować jej odszukać w rejestrze REGON, prowadzonym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Udostępniona w rejestrze wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie bazy przy wykorzystaniu NIP-u, numeru KRS, REGON lub ewentualnie adresu.

Rejestr zawiera: podstawowe informacje na temat przedsiębiorcy (w tym również tych, którzy zostali już wykreśleni z rejestru), podstawowe informacje na temat działalności, adres siedziby oraz dane związane z działalnością podmiotu, w tym daty rejestracji, zawieszenia i zakończenia działalności.

4. Biała lista podatników VAT

Prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej biała lista podatników VAT to rejestr podmiotów, które są zarejestrowane do podatku VAT. Za jej pomocą możesz w kilka chwil sprawdzić, czy dana firma jest czynnym podatnikiem VAT, a także dowiedzieć się, czy i z jakiego powodu odmówiono jej rejestracji lub wykreślono z rejestru.

Wykaz podatników VAT pozwala również zweryfikować numer rachunku bankowego, który powinien być wykorzystany do rozliczenia. Informacje zamieszczone w rejestrze pochodzą z innych publicznych rejestrów – przedsiębiorca nie musi robić nic, by jego firma pojawiłana białej liście podatników VAT. W tej bazie danych informacje możesz wyszukiwać przy pomocy NIP-u, REGON-u, nazwy firmy czy numeru jej rachunku bankowego.

Sprawdź też: Urząd Ochrony Danych Osobowych i jego funkcja

Jak sprawdzić, czy firma ma zaległości podatkowe? Po co ci takie dane?

Jednym z największych wyzwań stojących przed przedsiębiorcami jest utrzymanie zdolności do bieżącego regulowania zobowiązań. Utrata płynności finansowej może bardzo szybko doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Między innymi z tego względu przed podpisaniem umowy z jakąkolwiek firmą lub skorzystaniem z jej oferty warto zweryfikować jej wypłacalność. Możesz w tym celu skorzystać z rejestrów takich jak:
 • Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Biuro Informacji Kredytowej,
 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych,
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy,
 • inne rejestry dłużników,
 • giełdy długów.
Jeśli obawiasz się niewypłacalności podmiotu, np. gdy zastanawiasz się, czy podjąć pracę w danej firmie, możesz również wnioskować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego celem wydania zaświadczenia o wysokości ewentualnych zaległości podatkowych tego przedsiębiorstwa. Nie jest to jednak działanie, które możesz podjąć bez wiedzy analizowanej firmy. Wydanie zaświadczenia wymaga wcześniejszego uzyskania jej zgody – musi mieć ona formę pisemną i być potwierdzona podpisem oraz pieczęcią.

Dokładne sprawdzenie przedsiębiorstwa niewątpliwie wymaga czasu i zaangażowania, jednak nie powinno cię to zniechęcić. Potencjalne problemy, jakie niesie za sobą zakup mieszkania u niewypłacalnego dewelopera czy wycieczki w biurze, które prawdopodobnie nie przetrwa do najbliższego sezonu urlopowego, będą nieporównywalnie większe i znacznie bardziej kosztowne.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć