3 Lipca 2023

Sprawdzanie firmy w CEIDG. Jak to zrobić i dlaczego warto?

Udostępnij:
Sprawdzanie firmy z CEIDG pozwoli ci uzyskać podstawowe informacje na temat firm, z których usług chcesz skorzystać. Dane, które tam znajdziesz, są jawne, a dostęp do nich bezpłatny. Sprawdź, jak to zrobić i w jaki sposób skorzystać z wiedzy, którą dostarczy sprawdzenie firmy po NIP-ie. CEIDG to baza, którą powinieneś znać.

Dlaczego warto sprawdzać firmy w CEIDG?

Jednym z podstawowych problemów współczesnych konsumentów jest działalność oszustów. Prowadzenie rozmów z potencjalnymi usługodawcami lub sprzedawcami drogą elektroniczną tylko zwiększa ich możliwości. W mailu można przecież napisać wszystko – roztoczyć przed nieświadomym konsumentem wizję lukratywnej współpracy. Niestety czasem bywa tak, że mimo że towar czy usługa zostały opłacone w terminie, to nastaje cisza po stronie sprzedawcy bądź usługodawcy. Towar nie dociera do klienta lub fachowiec, który otrzymał zaliczkę, w ogóle się nie zjawia. Dlatego zanim podejmiesz jakąkolwiek współpracę, zainwestujesz swój czas i pieniądze – sprawdź wiarygodność finansową firmy, której chcesz je powierzyć.

Czym jest CEIDG? Baza, z której warto skorzystać

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, to publiczna baza danych przedsiębiorców. Zawiera ona pełne dane wszystkich zarejestrowanych w Polsce jednoosobowych działalności gospodarczych oraz  wspólników spółek cywilnych. CEIDG stanowi zatem ogólnodostępny spis danych o osobach fizycznych prowadzących działalności gospodarcze. Znajdują się w nim dane osobowe przedsiębiorców oraz informacje dotyczące prowadzonych przez nich firm. Do CEIDG wpisane są również osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie posiadają wpisu w KRS.

Baza danych powstała, aby zgromadzić informacje o wszystkich osobach fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Zatem w momencie rejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej  dane m.in. przedsiębiorcy zostają  zamieszczone w publicznym rejestrze. Dzięki temu każdy z nas – zarówno konsument, jak i inny przedsiębiorca – posiada  bezpłatne narzędzie do weryfikacji osób fizycznych będących przedsiębiorcami, którym powierza swoje pieniądze lub na rzecz których świadczy usługi.

Sprawdź też: Dane osobowe wrażliwe – czym są i w jaki sposób możesz je chronić?

Jak sprawdzić, czy firma istnieje?

Najłatwiejszym sposobem jest sprawdzanie firmy po NIP-ie. CEIDG to prosta wyszukiwarka, która po wpisaniu tego parametru wyświetli pełny wpis. Korzystanie z rejestru jest bezpłatne. Wpisy można przeglądać pod adresem https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/search.aspx.

Sprawdzanie firmy po NIP-ie nie jest jedynym sposobem na znalezienie informacji o przedsiębiorcy będącym osobą fizyczną w CEIDG. Wyszukiwarka jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Aby uzyskać informacje, możesz wpisać jedną z następujących danych:
 • NIP,
 • REGON,
 • nazwa firmy,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • dokładny adres,
 • numer KRS,
 • kod PKD.
Im więcej danych, tym dokładniejsze będą wyniki wyszukiwania. Jeśli podasz tylko nazwę firmy, pojawią się wszystkie działalności gospodarcze zarejestrowane pod taką samą nazwą. Wpisanie do wyszukiwarki CEIDG jedynie imienia i nazwiska przedsiębiorcy najczęściej również skutkuje uzyskaniem wielu wyników. Poza imieniem i nazwiskiem warto abyś znał np.  nazwę firmy i branżę, w jakiej działa. Wówczas znajdziesz na liście wyników interesujący cię wpis.

Uwaga – to, że firma nie figuruje w CEIDG, nie oznacza, że nie istnieje. Jeśli nie znalazłeś wpisu w CEIDG, szukaj firmy w KRS – tam znajdują się dane podmiotów prawnych, czyli na przykład spółek z o.o., spółek akcyjnych  czy spółek osobowych tj: jawnych, komandytowych partnerskich, komandytowo- akcyjnych, ale także  stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe oraz publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

Jak sprawdzić dane firmy w CEIDG?

Wiesz już, jak znaleźć wpis i co robić, kiedy nie posiadasz pełnych danych. Pora przejść do tego, jakie informacje zawarte we wpisie CEIDG są pożyteczne z punktu widzenia konsumenta.

Co daje takie sprawdzenie firmy? CEIDG poza podstawowymi danymi zawiera :
 • informacje na temat statusu przedsiębiorcy – w bazie znajdują się nie tylko aktywne działalności gospodarcze, ale również zawieszone;
 • informację o doświadczeniu firmy w branży – w CEIDG znajdziesz daty założenia przez niego działalności;
 • historię prowadzenia działalności – daty każdego wznawiania i zawieszania działalności;
 • dane pełnomocników firmy;
 • rodzaje prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD i wpisów;
 • informacje na temat ogłoszonej upadłości firmy oraz wszczęcia postępowania naprawczego i restrukturyzacyjnego.
Sprawdzanie firmy w CEIDG może cię uchronić przed padnięciem ofiarą oszustwa – w ten sposób możesz ocenić wiarygodność finansową zarówno usługodawcy, sprzedawcy, jak i potencjalnego pracodawcy. Podjęcie współpracy z firmą, która została zawieszona lub ma problemy z płynnością finansową (np. ogłoszona upadłość), to potencjalne kłopoty. Możesz stracić nie tylko pieniądze, ale też podjąć pracę dla firmy, która nie wypłaci ci za nią wynagrodzenia.

Jak wyszukać przedsiębiorcę, którego nie ma w CEIDG?

Fakt, że sprawdzenie firmy po NIP-ie w CEIDG nie powiodło się, nie zawsze oznacza, że masz do czynienia z oszustem. W ten sposób z łatwością znajdziesz tylko jednoosobowe działalności gospodarcze.

Natomiast w przypadku spółki cywilnej trzeba podać jej NIP w odpowiednim miejscu w wyszukiwarce (zwróć uwagę na okienko „NIP spółki cywilnej”).

Jeśli wpisy wspólników nie są aktualne, wyszukiwanie może nie przynieść zadowalających rezultatów. Aktualizacja wpisów leży po stronie przedsiębiorców, dlatego nie zawsze dane obrazują stan faktyczny na dzień, kiedy sprawdzasz dany podmiot. Ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłaszania każdej zmiany do 7 dni od jej zaistnienia. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny, a nawet pozbawienia wolności.

W odnalezieniu spółki cywilnej pomoże rejestr REGON. Dane Krajowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej gromadzone są przez GUS. Również ta wyszukiwarka jest bezpłatna i ogólnodostępna – https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx. Dane podmiotu wyszukasz tam wyłącznie za pomocą numerów REGON, NIP lub KRS oraz po adresie i nazwie firmy.

Jeśli dwie podstawowe bazy nie dają wyniku, sprawdź w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po wpisaniu podstawowych danych do wyszukiwarki KRS sprawdzisz, czy masz do czynienia ze spółką prawa handlowego (w wyszukiwarce KRS można znaleźć informacje m.in. na temat spółek osobowych i społek kapitałowych). W tej wyszukiwarce nie można sprawdzać przedsiębiorców przy pomocy imienia i nazwiska, ale możesz to zrobić innym sposobem. Wpisz imię i nazwisko sprzedawcy, usługodawcy czy pracodawcy z dopiskiem KRS w wyszukiwarkę Google. W wynikach wyszukiwania pojawią się informacje zawarte w komercyjnych wyszukiwarkach firm pobrane z KRS. Nie będzie to aktualny wpis, ale uzyskasz podstawowe informacje (NIP, REGON, adres), które pozwolą ci skorzystać z narzędzi państwowych.

Przydatnym źródłem informacji, które pozwala sprawdzić uczciwość firmy, jest Biała Lista Podatników VAT. W tym rejestrze znajdują się wszyscy aktywni płatnicy, przeciwko którym nie toczy się żadne postępowanie w US. Jeśli sprzedawca, usługodawca lub potencjalny pracodawca nie figuruje na tej liście, może to oznaczać problemy z jego płynnością finansową lub to, że ma bardzo swobodny stosunek do zobowiązań ustawowych.

Zobacz także: Polityka bezpieczeństwa danych osobowych – co zawiera i kiedy jest niezbędna?

Ufaj, ale sprawdzaj – unikniesz kłopotów

Sposób, w jaki obecnie działają cyberprzestępcy i oszuści, zmusza wszystkich konsumentów do wzmożonej czujności. Bardzo często padamy ofiarą oszustów podczas zakupów internetowych. I choć nieuczciwi sprzedawcy mają wiele różnych, również nowoczesnych metod, to warto pamiętać o tym, by podczas transakcji online zachować zdrowy rozsądek. Oznacza to, że czerwona lampka powinna zaświecić się np. wtedy, gdy cena towaru jest zaskakująco niska albo gdy zdjęcia produktu pochodzą z internetu i nie są autorskimi zdjęciami sprzedającego. Dużą kwotę konsument może stracić też w sytuacji, jeśli buduje lub remontuje dom i szuka fachowców online. Wśród ogłoszeń uczciwych przedsiębiorców znajdują się lukratywne oferty oszustów, którzy po wpłaceniu zaliczki nie wykonują usługi i kontakt z nimi się urywa. Dlatego zanim wydasz pieniądze, upewnij się, że sprzedawca czy usługodawca uczciwie prowadzi swój biznes. Sprawdź też opinie innych użytkowników na temat danej firmy.
A jeśli akurat szukasz pracy, skorzystaj z darmowych rejestrów, które mogą pomóc Ci ocenić wiarygodność finansową pracodawcy. Zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca nie wypłaca pensji lub nie uiszcza za pracownika składek na ubezpieczenie.
Możesz interesujące cię informacje o firmie znaleźć samodzielnie lub skorzystać z jednej z usług Chroń PESEL - sprawdzanie wiarygodności firmy W ramach usługi otrzymasz rozbudowany raport na temat wybranej firmy, który zawiera m.in. takie informacje, jak:
 • dane z Krajowego Rejestru Długów
 • scoring sytuacji finansowej
 • dane CEIDG oraz KRS wraz z informacją, czy i co się zmieniło w ostatnich dniach
 • dane z giełd wierzytelności
 • dane, czy przedsiębiorstwo jest w trakcie postępowania likwidacyjnego, upadłościowego
 • dane, czy Komisja Nadzoru Finansowego wydała ostrzeżenie na temat firmy
 • dane, czy UOKIK prowadził postępowania wobec firmy
 • dzięki temu będziesz mógł  zwiększyć swoje bezpieczeństwo przed potencjalnymi wyłudzeniami lub jego negatywnymi skutkami.
Sprawdź, w których pakietach Chroń PESEL dostępna jest usługa "Sprawdź wiarygodność firmy". 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć