28 Maja 2024

Mieszkanie na start – aktualne warunki (maj 2024)

Udostępnij:
Dla wielu młodych Polaków marzenie o własnym mieszkaniu często wydaje się nieosiągalne, szczególnie w obliczu rosnących cen nieruchomości i coraz trudniejszego dostępu do kredytów hipotecznych. Celem rządowego programu „Mieszkanie na start” jest zmiana tej sytuacji, dzięki szeregowi preferencyjnych warunków i dotacji, które mają ułatwić zakup pierwszego lokum. Poznaj założenia tego programu i jego zasady, w tym limity dochodowe oraz oprocentowanie kredytów.

Czym jest program „Mieszkanie na start”?

„Mieszkanie na start” to inicjatywa rządowa, która ma na celu wsparcie młodych Polaków w zakupie pierwszego mieszkania. Program ma ruszyć w połowie 2024 roku. W porównaniu do wcześniejszej inicjatywy – „Bezpieczny Kredyt 2%” – wprowadza szereg zmian i rozszerzeń, mających na celu jeszcze efektywniejsze wspieranie osób o niższych dochodach oraz rodzin z dziećmi. Głównym filarem nowego programu są dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych, które mają zmniejszyć obciążenie finansowe beneficjentów.

Kto może skorzystać z programu „Mieszkanie na start”? Warunki

Warunki uczestnictwa w programie „Mieszkanie na start” zostały ukierunkowane na wspieranie osób i rodzin, które napotykają największe trudności w uzyskaniu własnego lokum. Kluczowe kryteria to:
1. Wiek:
 • osoby samotne mogą wziąć udział w programie, jeśli nie ukończyły 35. roku życia;
 • pary i rodziny z dziećmi nie mają ograniczenia wiekowego.
2. Posiadanie nieruchomości:
 • uczestnicy nie mogą mieć prawa własności mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • wyjątek stanowi udział nie większy niż 50% w nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia lub darowizny;
 • rodziny z co najmniej trojgiem dzieci mogą posiadać jedno mieszkanie.
3. Dochody miesięczne gospodarstwa domowego nie mogą przekraczać:
 • 10000 zł w przypadku singla;
 • 18000 zł w przypadku dwuosobowego gospodarstwa;
 • 23000 zł w przypadku trzyosobowego gospodarstwa;
 • 28000 zł w przypadku czteroosobowego gospodarstwa;
 • 33000 zł w przypadku pięcioosobowego lub większego gospodarstwa.
Warto zaznaczyć, że przekroczenie limitów dochodowych nie wyklucza z programu. Powoduje jednak stopniowe zmniejszanie wysokości dopłat.

Proces aplikacyjny w programie „Mieszkanie na start”

Aby złożyć wniosek w programie „Mieszkanie na Start” w 2024 roku, należy przejść kilka ważnych kroków:
 1. Zawarcie umowy najmu lub podnajmu z gminą albo innym organem upoważnionym do zarządzania programem – lista jednostek biorących udział jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Banku Gospodarstwa Krajowego lub na stronach internetowych poszczególnych gmin.
 2. Złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednio w urzędzie gminy, w której znajduje się mieszkanie objęte programem – należy do niego dołączyć dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków najmu określonych przez gminę oraz dokumentów osobistych i dowodów dochodów. Możliwe, że gmina będzie wymagała dodatkowych dokumentów, takich jak zaświadczenia o stanie cywilnym czy liczbie osób w gospodarstwie domowym.
 3. Oczekiwanie na decyzję – po złożeniu wniosek zostanie poddany ocenie przez odpowiednie władze gminne. Może to obejmować ocenę punktową, zależnie od kryteriów ustalonych przez daną gminę. Wynik oceny wpływa na to, czy i jakie dopłaty otrzymasz.
 4. Podpisanie umowy o dopłaty, jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony – dopłaty będą wypłacane zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Pamiętaj, że szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji oraz specyfika procesu mogą się różnić w zależności od gminy. Dlatego warto skontaktować się z lokalnym urzędem gminy lub odwiedzić jego stronę internetową, aby uzyskać aktualne informacje na temat procesu aplikacyjnego w programie „Mieszkanie na Start”.

Jak działają dopłaty w programie „Mieszkanie na start”?

Kluczowym elementem programu „Mieszkanie na start” są dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych, które mają na celu zmniejszenie obciążenia finansowego beneficjentów. Dopłaty mają powodować obniżenie oprocentowania kredytu do:
 • 1,5% – dla jednoosobowych i dwuosobowych gospodarstw domowych;
 • 1% – dla trzyosobowych gospodarstw domowych;
 • 0,5% – dla czteroosobowych gospodarstw domowych;
 • 0% – dla pięcioosobowych i większych gospodarstw domowych.
Ponadto dopłaty powodujące obniżenie oprocentowania do 0% mają mieć zastosowanie również w przypadku kredytów konsumenckich zaciąganych na pokrycie kosztów partycypacji w SIM/TBS lub wkładu mieszkaniowego w spółdzielni.
Wysokość kredytu, do której naliczane będą dopłaty, jest limitowana w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi:
 • 200000 zł – dla singla;
 • 400000 zł – dla dwuosobowego gospodarstwa;
 • 450000 zł – dla trzyosobowego gospodarstwa;
 • 500000 zł – dla czteroosobowego gospodarstwa;
 • 600000 zł – dla pięcioosobowego gospodarstwa.
Powyższe limity zostaną dodatkowo podwyższone dla miast wojewódzkich, w przypadku gdy wartość odtworzeniowa 1 ㎡ lokalu mieszkalnego (wartość odtworzeniową ogłasza wojewoda) będzie o co najmniej 15% wyższa niż średnia krajowa.

Zasady wspólnego ubiegania się o kredyt

Program „Mieszkanie na start” przewiduje również specjalne zasady dla osób ubiegających się o kredyt wspólnie. W takim przypadku nieruchomość musi zostać nabyta na zasadach współwłasności po 50% dla każdego z kredytobiorców. Jeśli w trakcie spłaty kredytu jeden z nich odstąpi od umowy, kwota dopłaty zostanie przeliczona i zmniejszona adekwatnie do nowej wielkości gospodarstwa domowego.

Celem tych rozwiązań jest wyeliminowanie praktyk sztucznego dołączania kolejnych osób do umowy kredytowej w celu uzyskania wyższej dopłaty.

Korzyści płynące z programu „Mieszkanie na start”

Program „Mieszkanie na start” niesie ze sobą szereg istotnych korzyści dla beneficjentów:
 • Zmniejszenie obciążenia finansowego – dopłaty do rat kredytu pozwalają na większe oszczędności lub swobodniejsze gospodarowanie budżetem domowym.
 • Brak limitu wysokości kredytu – umożliwia to zakup nieruchomości odpowiadającej potrzebom gospodarstwa domowego.
 • Wsparcie dla rodzin wielodzietnych – najwyższe dopłaty, powodujące spadek oprocentowania nawet do 0%.

Potencjalne wyzwania i ograniczenia programu

Choć program „Mieszkanie na start” niesie ze sobą wiele korzyści, należy również zwrócić uwagę na kilka potencjalnych wyzwań i ograniczeń:
 • Ograniczone środki budżetowe – w 2024 roku na program przeznaczono 500 mln zł, co może okazać się niewystarczające, biorąc pod uwagę dużą skalę potrzeb.
 • Wpływ na ceny nieruchomości – zwiększony popyt generowany przez program może prowadzić do dalszego wzrostu cen mieszkań, co z kolei będzie niwelować część korzyści dla kredytobiorców.
 • Konieczność spełnienia restrykcyjnych kryteriów (m.in. limity wiekowe, dochodowe oraz wymogi dotyczące posiadania nieruchomości) może wykluczać część potencjalnych beneficjentów.
 • Niepewność co do ostatecznego kształtu programu – ponieważ program jest wciąż w fazie konsultacji, niektóre założenia mogą ulec zmianom, co wpłynie na decyzje potencjalnych kredytobiorców.

Perspektywy rozwoju programu „Mieszkanie na start”

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie poprzednimi programami wspierającymi dostęp do mieszkań, można oczekiwać, że „Mieszkanie na start” będzie cieszyło się dużym powodzeniem wśród Polaków. Wstępne założenia wskazują, że program prawdopodobnie trafi w potrzeby szerszej grupy beneficjentów niż jego poprzednik, czyli „Bezpieczny Kredyt 2%”.

W przyszłości możliwe jest również rozszerzenie zakresu programu, np. poprzez zwiększenie środków budżetowych przeznaczonych na dopłaty. Wiele będzie jednak zależało od oceny efektywności programu w pierwszych latach jego funkcjonowania.

Niezależnie od ewentualnych modyfikacji, „Mieszkanie na start” stanowi ważny krok w kierunku poprawy dostępności własnego lokum dla młodych Polaków, którzy często borykają się z trudnościami finansowymi przy zakupie pierwszego mieszkania. Program ten, wraz z innymi działaniami rządu na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego, może przyczynić się do zwiększenia poziomu własności mieszkaniowej w Polsce.

Jeżeli złożysz odpowiedni wniosek i staniesz się uczestnikiem programu, zyskasz szansę na zrealizowanie marzeń o własnym lokum. Wybierając mieszkanie od dewelopera, zwróć jednak uwagę na takie aspekty, jak np. historia i wiarygodność danej firmy deweloperskiej, jakość wykonania projektu czy warunki umowy. Rozważ także wykupienie pakietu usług Chroń PESEL – dostępne są trzy warianty, a każdy z nich zawiera m.in. opcję sprawdzenia dewelopera i ocenę jego wiarygodności finansowej. Pozwoli Ci to uniknąć nieuczciwej firmy i narażenia się na straty finansowe.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy/marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć do porad