26 Czerwca 2024

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego i kiedy warto z niego skorzystać?

Udostępnij:
Sfinansowanie zakupu własnego domu czy mieszkania bez posiłkowania się kredytem hipotecznym to możliwość dostępna dla niewielkiego grona. Każdy, kto korzysta z kredytu, ma świadomość, że spłaty są rozłożone na wiele lat. W miarę upływu czasu warunki udzielanych na rynku kredytów mogą ulegać zmianom, stając się coraz korzystniejszymi dla kredytobiorców. W takiej sytuacji warto rozważyć możliwość refinansowania kredytu hipotecznego, co może przynieść wymierne korzyści finansowe. Dowiedz się więcej na temat tego mechanizmu i poznaj zasady korzystania z niego.

Czym jest refinansowanie kredytu hipotecznego?

Refinansowanie kredytu hipotecznego oznacza, że dotychczasowe zobowiązanie kredytowe z ustanowionym zabezpieczeniem hipotecznym jest spłacane za pomocą nowego kredytu uzyskanego w innym banku. Oznacza to, że kredytobiorca „przenosi” swoje zadłużenie do innej instytucji finansowej. Głównym celem tej operacji jest przeważnie obniżenie miesięcznej raty lub w ogóle kosztów kredytu, co może być osiągnięte poprzez uzyskanie korzystniejszego oprocentowania, dłuższego okresu spłaty lub innych, bardziej atrakcyjnych warunków finansowych, np. niższej marży, obniżenia kosztów obowiązkowych ubezpieczeń czy możliwość skorzystania z bieżących promocji oferowanych przez bank.

Kiedy warto rozważyć refinansowanie kredytu hipotecznego?

Istnieje kilka sytuacji, w których refinansowanie kredytu hipotecznego może okazać się opłacalnym rozwiązaniem:
 • Znacząca zmiana sytuacji na rynku kredytów – jeśli w czasie zaciągania kredytu hipotecznego sytuacja gospodarcza w Polsce sprawiła, że oprocentowanie było bardzo wysokie w porównaniu z bieżącymi ofertami banków, refinansowanie może przynieść wymierne oszczędności. Skonsultuj z doradcą finansowym, czy refinansowanie kredytu hipotecznego ma sens przy danej różnicy w oprocentowaniu.
 • Poprawa zdolności kredytowej – jeśli Twoja sytuacja finansowa się poprawiła od czasu zaciągnięcia pierwotnego kredytu, bank może zaproponować korzystniejsze warunki odzwierciedlające tę zmianę.
 • Niezadowolenie z obsługi w dotychczasowym banku – jeśli nie odpowiada Ci jakość obsługi lub sposób komunikacji z obecnym bankiem, możesz rozważyć zmianę.
 • Potrzeba wcześniejszej spłaty kredytu – chcesz albo musisz spłacić wcześniej zaciągnięty kredyt hipoteczny? Refinansowanie może Ci to ułatwić.

Jak przebiega proces refinansowania kredytu hipotecznego?

Refinansowanie kredytu hipotecznego warto zacząć od dogłębnej analizy aktualnych ofert rynkowych. Porównaj propozycje refinansowania, zwracając uwagę na takie parametry, jak: oprocentowanie, marża banku, prowizje, dodatkowe koszty oraz warunki spłaty. Dopiero po przeprowadzeniu analizy skontaktuj się z wybranym bankiem, który oferuje najkorzystniejsze warunki, i złóż w nim wniosek o refinansowanie. W odpowiedzi na wniosek bank przeprowadzi ocenę Twojej zdolności kredytowej oraz zweryfikuje nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie spłaty kredytu.

Jeśli Twój wniosek zostanie zaakceptowany i podpiszesz umowę, Twój dotychczasowy kredyt zostanie spłacony i będziesz regulować nowe raty. Efektem refinansowania jest wykreślenie dotychczasowej hipoteki z księgi wieczystej i ustanowienie nowego zabezpieczenia na rzecz banku, który aktualnie będzie obsługiwał Twój kredyt. Nowy kredyt spłacasz na takich warunkach, jak zostały określone w nowej umowie.

Dokumenty wymagane do refinansowania kredytu hipotecznego

Choć wymagania poszczególnych banków mogą się różnić, zazwyczaj do wniosku o refinansowanie kredytu hipotecznego należy dołączyć:
 • dokumenty dotyczące aktualnego kredytu hipotecznego (umowa kredytowa, informacja o saldzie zadłużenia),
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową kredytobiorcy (zaświadczenie o dochodach, wyciągi z rachunków bankowych),
 • dokumenty związane z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie (wypis z księgi wieczystej, operat szacunkowy).
Koszty refinansowania kredytu hipotecznego

Refinansowanie kredytu hipotecznego wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów, takich jak:
 • opłata za wcześniejszą spłatę dotychczasowego kredytu (o ile taka została przewidziana w umowie),
 • prowizja za udzielenie nowego kredytu,
 • koszt wyceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie hipoteczne,
 • opłaty związane z ustanowieniem nowej hipoteki (wpis do księgi wieczystej),
 • ewentualne koszty ubezpieczenia pomostowego.
Te koszty skrupulatnie przeanalizuj i porównaj z potencjalnymi oszczędnościami, aby ocenić sensowność refinansowania.

Refinansowanie a wkład własny

Jedną z ważnych kwestii przy refinansowaniu kredytu hipotecznego jest sprawa wkładu własnego. Warto wiedzieć, że w przypadku refinansowania wymagany wkład własny nie musi być ponownie wnoszony. Jako że nieruchomość stanowiła już wcześniej zabezpieczenie spłaty, różnica między wartością nieruchomości a pozostałą kwotą zadłużenia jest uznawana za wkład własny.

Czy refinansowanie kredytu hipotecznego się opłaca?

Refinansowanie kredytu hipotecznego może się okazać opłacalne, jeśli uda się uzyskać korzystniejsze warunki finansowania w porównaniu z pierwotną umową. Kluczowe jest dokładne przeanalizowanie wszystkich kosztów związanych z tą operacją i porównanie ich z potencjalnymi oszczędnościami.

Warto pamiętać, że refinansowanie nie zawsze musi się wiązać z obniżeniem miesięcznej raty. Może ono również przynieść inne korzyści, takie jak:
 • skrócenie okresu kredytowania,
 • zmiana rodzaju oprocentowania (np. ze zmiennego na stałe),
 • uzyskanie dodatkowej gotówki na inne cele.

Refinansowanie kredytu hipotecznego a konsolidacja kredytów

Refinansowanie kredytu hipotecznego należy odróżnić od konsolidacji kredytów. Konsolidacja polega na połączeniu kilku zobowiązań (np. kredytów gotówkowych, rat za zakup sprzętu RTV/AGD) w jeden nowy kredyt. Refinansowanie natomiast dotyczy spłaty wyłącznie jednego istniejącego kredytu hipotecznego i zaciągnięcie na ten cel nowego kredytu.

Decydując się na konsolidację, kredytobiorca może uzyskać obniżenie łącznej kwoty comiesięcznych rat, wydłużenie okresu spłaty oraz uproszczenie procesu obsługi zobowiązań. Z kolei refinansowanie kredytu hipotecznego skupia się na optymalizacji kosztów samego kredytu mieszkaniowego.

Czy można refinansować kredyt hipoteczny w tym samym banku?

Refinansowanie kredytu hipotecznego oznacza przeniesienie zobowiązania do innego banku. Nie jest to jednak jedyne możliwe rozwiązanie. Kredytobiorca może również podjąć próbę renegocjacji warunków umowy z dotychczasowym bankiem.

W takim przypadku bank może zaproponować zmianę parametrów kredytu, takich jak oprocentowanie, marża czy okres kredytowania, bez konieczności spłacania całego zadłużenia. Efekt z perspektywy kredytobiorcy może być zbliżony do refinansowania, z tą różnicą, że nie dochodzi do zmiany instytucji finansowej. Nie trzeba też wtedy ponosić kosztów m.in. wykreślenia hipoteki i ustanowienia nowego zabezpieczenia.

Warto pamiętać, że banki są często skłonne do negocjacji, aby zatrzymać klienta. Dlatego przed podjęciem decyzji o refinansowaniu rozważ również tę opcję.

Refinansowanie kredytów walutowych

Refinansowanie kredytów hipotecznych denominowanych w walutach obcych, takich jak euro czy frank szwajcarski, może być nieco bardziej skomplikowane. Zgodnie z rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego kredyt refinansowy powinien być udzielony w walucie, w której kredytobiorca osiąga swoje dochody. Oznacza to, że przeniesienie kredytu walutowego do innego banku może być utrudnione, jeśli kredytobiorca nie dysponuje dochodami w tej samej walucie. W takich przypadkach przed podjęciem decyzji o refinansowaniu warto skonsultować się z doradcą finansowym, który pomoże znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.

Bezpieczeństwo korzystania z usług i produktów bankowych

Jeśli korzystasz aktywnie z usług i produktów bankowych, np. masz kredyt hipoteczny, gotówkowy, kartę kredytową czy choćby konto w banku, musisz pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa korzystania z tych rzeczy, by nie stracić pieniędzy ani nie dać się wmanewrować w sytuację, która może nieść różne konsekwencje prawne i kosztować Cię wiele stresu.

Niemałą popularnością wśród cyberprzestępców cieszy się ostatnio spoofing. Możesz otrzymać fałszywe telefony lub wiadomości od rzekomych przedstawicieli banku. Przestępcy mogą używać zaawansowanych technologii, aby numer telefonu czy adres e-mail wyglądały na zaufane. W przypadku refinansowania kredytu, zwykle przez cały proces będzie obsługiwał Cię jeden doradca. Miej to na uwadze, jeśli podczas rozmowy telefonicznej czy mailowo osoba podająca się za pracownika banku zapyta Cię o dane osobowe.

Nawet jeśli nie podajesz swoich danych osobowych postronnym i dbasz o ich bezpieczeństwo, pamiętaj, że mogą one mimo to zostać ujawnione. Wyciek danych może powodować, że przestępcy zechcą wziąć na nie pożyczkę albo założyć firmę. Żeby móc szybko zareagować w takiej sytuacji i zmniejszyć ryzyko przykrych konsekwencji, kup jeden z pakietów Chroń PESEL. Dzięki temu otrzymasz powiadomienie za każdym razem, gdy ktoś zechce zaciągnąć na Twoje dane kredyt, pożyczkę czy założyć działalność gospodarczą. W ramach pakietu będziesz też mieć możliwość sprawdzenia statusu zastrzeżenia numeru PESEL bez konieczności logowania do mObywatela.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).


Wróć do porad