Czym jest
status sprawdzanej firmy?

Status stanowi podsumowanie kluczowych informacji znajdujących się w Raporcie udostępnionym przez Kaczmarski Group sp. j. Tak przygotowany Status nie stanowi oceny tego przedsiębiorcy, a wyłącznie streszczenie istotnych danych przedstawionych w Raporcie.

JAKIE DANE SĄ UJĘTE W ZESTAWIENIU ZAPREZENTOWANYM W STATUSIE FIRMY?

  • Dopisanie firmy jako dłużnika do bazy Krajowego Rejestru Długów BIG S.A.;
  • Dopisanie firmy jako dłużnika do Giełdy Długów Kaczmarski Inkasso sp. j.;
  • Wynik analizy wiarygodności płatniczej;
  • Status prowadzonej działalności;
  • W przypadku firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym informacja o dopisaniu jako dłużnika do bazy Krajowego Rejestru Długów BIG S.A firmy powiązanej ze sprawdzaną firmą;
  • W przypadku firm zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym informacja o rachunku bankowym wpisanym na Białą Listę podatników VAT, zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Urzędzie Skarbowym zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, figurowaniu osób powiązanych na listach sankcyjnych, figurowaniu na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmianie danych w ostatnich 365 dniach w zakresie formy prawnej, statusu płatnika VAT, statusu działalności, głównego PKD zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego;
  • W przypadku firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Rejestrze Gospodarki Narodowej informacja o rachunku bankowym wpisanym na Białą Listę podatników VAT, figurowaniu na liście ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego, wydanej decyzji przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zmianie danych w ostatnich 365 dniach w zakresie formy prawnej, statusu płatnika VAT, statusu działalności, głównego PKD zgodnie z informacją z CEIDG.

JAKIE POSZCZEGÓLNE WARIANTY STATUSU ZNAJDZIESZ W RAPORCIE?

  • Pozytywny - kluczowe informacje znajdujące się w Raporcie mogą wskazywać, że firma może być wiarygodnym partnerem do współpracy;

  • Neutralny - kluczowe informacje znajdujące się w Raporcie sygnalizują wystąpienie pewnych zdarzeń, które mogą wskazywać, że współpraca z firmą może stanowić umiarkowane ryzyko;

  • Wymaga weryfikacji - kluczowe informacje znajdujące się w Raporcie nie są wystarczające do przygotowania podsumowania.

Raport, a w tym Status, nie stanowi opinii czy też rekomendacji Kaczmarski Group sp. j. w przedmiocie współpracy Klienta ze wskazanym w zleceniu podmiotem gospodarczym.