1 Stycznia 2024

Menadżer haseł, czyli gdzie bezpiecznie trzymać swoje hasła

Udostępnij:
Korzystanie z Internetu i posiadanie wielu kont do najróżniejszych usług i serwisów to dziś norma. Ogromnym wyzwaniem stało się zapamiętanie dostępów do nich. Biorąc pod uwagę liczbę takich kont oraz fakt, że hasła należy regularnie zmieniać, ich zapamiętanie jest wręcz nierealne. W tym miejscu pojawia się pytanie dotyczące bezpiecznego przechowywania tak wrażliwych danych. Jedno z najlepszych rozwiązań problemu stanowi menadżer haseł. Czy jest bezpieczny? Czy można bez obaw mu zaufać w kwestii ochrony poufnych informacji?

Gdzie trzymać swoje hasła?

Duża liczba loginów i haseł, jakie trzeba zapamiętać, by móc bez problemu logować się do bankowości internetowej, klienta poczty online, serwisów społecznościowych i wielu innych platform, sprawia, że konieczne jest ich utrwalenie na jakimś nośniku. Gdzie na ogół przechowuje się hasła? Do najczęściej wybieranych rozwiązań zalicza się m.in.:
 1. Papier i notatki ręczne – przechowywanie haseł na papierze jest jednym z najstarszych i jednocześnie najbezpieczniejszych sposobów. Ważne jednak, by notes z danymi do logowania przechowywać w bezpiecznym miejscu, takim jak sejf lub zamykana szuflada. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa, możesz również zastosować szyfrowanie swoich notatek, by nie ułatwić złodziejowi logowania i zyskać w ten sposób dodatkowy czas na zablokowanie lub zabezpieczenie kont.
 2. Bezpieczne notatki – alternatywę dla notesu stanowią elektroniczne notatki. Ważne jednak, by nie trzymać ich w zwykłym pliku tekstowym na komputerze lub urządzeniu mobilnym. Jeśli zdecydujesz się na tworzenie bezpiecznych notatek, wykorzystaj do tego szyfrowane opcje oferowane przez cenione na rynku aplikacje, takie jak np. Evernote czy OneNote.
 3. Menadżer haseł – wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania, takiego jak menadżer haseł, jest jednym z najbezpieczniejszych i najczęściej zalecanych sposobów przechowywania tych niezwykle wrażliwych informacji. Menadżer haseł przechowuje wszystkie te dane w bezpiecznym miejscu, które jest chronione jednym, silnym hasłem głównym.
O czym jeszcze pamiętać w kontekście haseł i ich właściwego przechowywania? Używaj unikalnych i silnych haseł. Złamanie silnego hasła jest niełatwym, a na pewno niezbyt szybkim zadaniem. Jeśli nawet złodziejowi się to uda, zyska on dostęp tylko do jednego z twoich kont online – pozostałe będą bowiem chronione innymi hasłami.

Nierozsądnym działaniem jest również przechowywanie haseł w przeglądarkach. Chociaż wiele przeglądarek oferuje opcję ich automatycznego zapisywania, nie jest to rekomendowane. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa komputera lub konta przeglądarki potencjalny włamywacz mógłby uzyskać dostęp do wszystkich twoich haseł.

Istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa ma również dwuskładnikowa autoryzacja – tj. konieczność podwójnego uwierzytelnienia. Logowanie przebiega dokładnie tak samo – użytkownik podaje login i hasło, jednak dodatkowo proszony jest o wprowadzenie kodu, jaki zostanie do niego przesłany SMS-em, lub potwierdzenie logowania w aplikacji. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe stanowi standard chociażby w przypadku logowania się do bankowości internetowej, jednak uruchomić je można również na swojej skrzynce mailowej lub innych kontach. Wiele osób niestety świadomie z tego rezygnuje, gdyż uważa drugi składnik zabezpieczeń za zbyt uciążliwy. Ceną wygody jest istotnie wyższy poziom ryzyka, który muszą w takiej sytuacji zaakceptować.

Po co jest menadżer haseł?

Menadżer haseł to narzędzie, które pomaga zorganizować, przechowywać i generować silne hasła dla różnych kont. Jego największą zaletą jest niewątpliwie bezpieczeństwo. Menadżer pomaga generować silne hasła i przechować je w zaszyfrowanej formie. Dzięki temu nie ma obaw, że twoje hasło zostanie szybko złamane przez cyberprzestępców i co najważniejsze – nie musisz pamiętać wielu różnych haseł, gdyż wszystkie są przechowywane w jednym miejscu. Dzięki temu możesz korzystać z różnych kont online bez konieczności zapamiętywania ich danych logowania. Zwykle, by ułatwić sobie zadanie, wiele osób stosuje te same hasła lub ich lekkie modyfikacje, co niestety naraża je na podwójne ryzyko. Proste hasła łatwiej złamać, a złamane hasło cyberprzestępca sprawdzi również na innych kontach, licząc, że w ten sposób włamie się jednocześnie do kilku miejsc.

Ogromną zaletą menadżera haseł jest też wygoda. Menadżerowie haseł mogą automatycznie wypełniać pola logowania na stronach internetowych, co oszczędza czas i usprawnia proces logowania. Większość tego typu narzędzi oferuje również opcję synchronizacji między różnymi urządzeniami, co oznacza, że hasła są dostępne na komputerach, smartfonach i tabletach. Dobre narzędzia umożliwiają nawet bezpieczne udostępnianie haseł innym osobom, np. członkom rodziny lub współpracownikom, bez konieczności ujawniania samego hasła.

Mimo wielu niezaprzeczalnych zalet menadżer haseł ma też kilka wad.
 1. Ryzyko utraty hasła głównego – jeśli zapomnisz hasła do menadżera haseł, możesz mieć problem z odzyskaniem dostępu do swoich kont. Dlatego niezwykle ważne jest przechowywanie go w bezpiecznym miejscu.
 2. Wymagany dostęp do Internetu – w przypadku niektórych menadżerów haseł, by uzyskać dostęp do swoich danych, potrzebujesz stabilnego połączenia internetowego. To może stwarzać problem, gdy dostęp do sieci jest z jakiegoś powodu utrudniony.
 3. Potencjalne ryzyko ataku na menadżera haseł – jeśli menadżer haseł jest niewłaściwie zabezpieczony, istnieje ryzyko, że cyberprzestępcy wykradną przechowywane w nim hasła i wejdą w posiadanie twoich danych osobowych, co może prowadzić do poważnych problemów, takich jak wyczyszczenie konta, kradzież tożsamości, uwikłanie w przestępstwa finansowe. Właśnie z tych względów niezwykle ważne jest, by korzystać z renomowanych i dobrze zabezpieczonych menadżerów haseł.

Czy warto korzystać z menadżera haseł?

Menadżer haseł jest uważany za bezpieczne narzędzie do przechowywania i zarządzania hasłami. Zapewnia ochronę przed atakami takimi jak phishing, keyloggers czy oszustwa polegające na kradzieży haseł. Jednak, tak jak każde inne narzędzie, menadżer haseł nie jest całkowicie wolny od ryzyka.

Wiele osób obawia się ewentualnego ataku na narzędzie i utraty wszystkich haseł. To oczywiście realny scenariusz, jednak prawdopodobieństwo jego realizacji jest minimalne. Zakładając jakiekolwiek konto internetowe, musisz liczyć się z takim ryzykiem. Jedynym sposobem na jego uniknięcie byłaby całkowita rezygnacja z korzystania z sieci.

Aby ograniczyć ryzyko do minimum, wybierz menadżera haseł, który stosuje silne metody szyfrowania, np. AES (Advanced Encryption Standard), oraz ma dodatkowe zabezpieczenia, takie jak wspomniane już wielopoziomowe uwierzytelnianie, czyli wymaganie podania dodatkowego kodu autoryzacyjnego oprócz hasła głównego. Kluczem do zachowania bezpieczeństwa menadżera jest również wykorzystanie mocnego, unikalnego hasła głównego, które chroni wszystkie przechowywane w nim hasła, a także regularne aktualizowanie narzędzia.

Jaki jest najlepszy menadżer haseł?

Istnieje wiele dobrych menadżerów haseł, jednak ostateczny wybór powinien być uzależniony od twoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Do najczęściej polecanych menadżerów haseł zaliczają się:
 1. LastPass – popularny menadżer haseł, który oferuje silne zabezpieczenia, automatyczne wypełnianie haseł i możliwość przechowywania innych rodzajów poufnych informacji.
 2. 1Password – ma wiele funkcji, takich jak automatyczne wypełnianie haseł, generowanie silnych haseł i zarządzanie danymi logowania dla wielu kont.
 3. Dashlane – zapewnia funkcje takie jak automatyczne wypełnianie, generowanie silnych haseł, kreator bezpieczeństwa i monitorowanie wycieków danych.
 4. KeePass – darmowy i opensource'owy menadżer haseł, który oferuje silne szyfrowanie, a także możliwość przechowywania haseł offline.
 5. Bitwarden – darmowy menadżer haseł z opcją płatnej subskrypcji dla dodatkowych funkcji. Zapewnia synchronizację między różnymi urządzeniami i silne szyfrowanie.
Jeśli mimo podjęcia wszystkich środków zaradczych obawiasz się, że ktoś może wykraść twoje hasła i włamać się na twoje konta, sprawdź, jak działają nasze pakiety Chroń PESEL. Skorzystaj z usługi i zmniejsz ryzyko poważnych konsekwencji wycieku twoich danych.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć