1 Stycznia 2024

Czemu służy szyfrowanie wiadomości?

Udostępnij:
Obecnie, gdy komunikacja odbywa się przede wszystkim za pomocą kanałów elektronicznych, ochrona danych osobowych staje się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Szyfrowanie wiadomości to jedna z podstawowych metod, które pozwalają podnieść poziom bezpieczeństwa przesyłanych informacji. Czym właściwie jest szyfrowanie wiadomości? Dlaczego warto zdecydować się na stosowanie takiej formy zabezpieczenia przesyłanych wiadomości?

Po co jest szyfrowanie?

Współcześnie wiele prywatnych i wrażliwych danych przesyła się drogą elektroniczną. To m.in. skany, zdjęcia, dane dotyczące produktów bankowych, hasła do różnych serwisów online, informacje medyczne i firmowe dokumenty. W przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia mogą one łatwo trafić w niepowołane ręce, co ma wiele negatywnych konsekwencji.

Wbrew pozorom kradzież danych w internecie nie jest rzadkim zjawiskiem. Dzięki nowym technologiom cyberprzestępcy są dziś skuteczniejsi niż kiedykolwiek wcześniej. Mogą w kilka chwil stworzyć serwis internetowy do złudzenia przypominający stronę banku lub klienta pocztowego i wyłudzić w ten sposób dane do logowania. Są też w stanie włamać się na twoją pocztę lub do komputera i wykraść poufne dane. Konieczne jest więc zachowanie dużej czujności, korzystanie z programów antywirusowych, unikanie klikania w podejrzane wiadomości, a także stosowanie dodatkowych zabezpieczeń podczas wysyłania wiadomości (m.in. szyfrowania).

Szyfrowanie wiadomości elektronicznych jest istotne z kilku względów:
 1. Bezpieczeństwo danych – szyfrowanie chroni poufne informacje przed nieuprawnionym dostępem. Bez tego zabezpieczenia osoby trzecie mogą potencjalnie przechwycić i odczytać wiadomości, co prowadzi do kradzieży tożsamości, utraty prywatności lub wycieku poufnych danych.
 2. Ochrona przed nadużyciami – szyfrowanie zabezpiecza przed możliwością modyfikacji lub fałszowania wiadomości przez osoby nieuprawnione. Bez tej ochrony łatwo podmienić treść wiadomości, co może prowadzić do dezinformacji lub manipulacji danymi.
 3. Wymogi prawne – w niektórych krajach istnieją przepisy, które wymagają dodatkowych zabezpieczeń w transmisjach elektronicznych, zwłaszcza w przypadku przesyłania danych osobowych lub innych poufnych informacji.
 4. Ochrona przed atakami hakerów – szyfrowanie przyczynia się także do lepszej ochrony przed atakami hakerów i cyberprzestępców, którzy mogą próbować przechwycić dane.

Co to znaczy, że wiadomości są szyfrowane?

Szyfrowanie wiadomości elektronicznych oznacza, że ich treść jest przekształcana w taki sposób, by była nieczytelna dla nieuprawnionych osób. To zabezpieczenie polega na zastosowaniu odpowiedniego algorytmu matematycznego, który zamienia oryginalny tekst na postać zaszyfrowaną, znaną jako szyfrogram.

Tylko osoba mająca odpowiedni klucz, niezbędny do odszyfrowania wiadomości, jest w stanie prawidłowo ją odczytać. Klucz może być prywatny (znanym tylko odbiorcy i pozwalający mu prawidłowo odczytać zaszyfrowaną wiadomość) lub publiczny (dostępny publicznie dla każdego, kto chce zaszyfrować wiadomość). Odczytanie zaszyfrowanej wiadomości elektronicznej wymaga klucza deszyfrującego (klucz prywatny), który jest potrzebny do odkodowania wiadomości.

Proces odczytu zaszyfrowanej wiadomości elektronicznej może różnić się w zależności od użytego algorytmu szyfrowania. W przypadku asymetrycznego szyfrowania koduje się treść za pomocą klucza publicznego odbiorcy. Następnie odbiorca używa swojego klucza prywatnego, by ją odszyfrować i odczytać. Klucze publiczne i prywatne tworzone są za pomocą procedury generowania kluczy. W przypadku szyfrowania symetrycznego ten sam klucz jest używany zarówno do szyfrowania, jak i deszyfrowania wiadomości. Nadawca i odbiorca muszą go znać, by odczytać zaszyfrowaną treść.

Do zaszyfrowania i odszyfrowania wiadomości konieczne jest odpowiednie oprogramowanie lub narzędzia, które obsługują zastosowane szyfrowanie. W przypadku standardowej poczty elektronicznej oprogramowanie do jej obsługi może też od razu odczytywać zakodowane wiadomości i tym samym ułatwiać cały proces.

Dlaczego warto używać szyfrowanych wiadomości?

Szyfrowanie wiadomości elektronicznych jest dziś niezwykle ważne i wszystko wskazuje na to, że w nadchodzących latach stanie się jeszcze istotniejsze. Zwiększenie bezpieczeństwa danych to jedno z największych wyzwań, z jakimi mierzy się dziś szeroko rozumiana branża IT, w tym dostawcy usług pocztowych. Niestety wiele osób bagatelizuje ogromne ryzyko i niepotrzebnie się naraża, podczas gdy szyfrowanie wiadomości niesie ze sobą szereg wymiernych korzyści, które można rozpatrywać w trzech podstawowych kategoriach:
 • Poufność danych – szyfrowanie sprawia, że są one nieczytelne dla osób niepowołanych. Tylko osoba mająca odpowiednie klucze lub hasło będzie w stanie odczytać treść wiadomości. Chroni to przed przypadkowym ujawnieniem informacji lub dostępem osób trzecich.
 • Bezpieczeństwo – odpowiednie szyfrowanie minimalizuje ryzyko podszywania się cyberprzestępcy pod nadawcę lub odbiorcę wiadomości elektronicznej. Zabezpieczając dane, nie musisz się obawiać, że zostaną one przechwycone i wykorzystane w nieodpowiedni sposób.
 • Zachowanie integralności – szyfrowanie pozwala również zabezpieczyć dane przed ich nieuprawnioną modyfikacją lub zniszczeniem w trakcie transmisji. Odbiorca wiadomości może więc mieć pewność, że otrzymuje nienaruszone treści.

Mimo że wiele osób już wie, z jakich powodów szyfrowanie jest istotne, nie zawsze zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji oraz ryzyka, jakie może się wiązać z przechwyceniem korespondencji przez cyberprzestępców. Utrata wrażliwych danych ma niestety wiele poważnych konsekwencji. To przede wszystkim:
 1. Naruszenie prywatności – jeśli wrażliwe dane (takie jak dane osobowe, numery kont bankowych lub hasła) zostaną utracone, mogą być wykorzystane do nielegalnych działań lub kradzieży tożsamości. To z kolei prowadzi do utraty prywatności lub poważnych problemów finansowych. Złodziej może nie tylko wyłudzić na twoje dane pożyczkę, lecz również zarejestrować działalność i narazić cię na poważne problemy z prawem.
 2. Szantaż – jeśli niepowołana osoba otrzyma dostęp do wrażliwych danych, może wykorzystać je również w celu szantażu lub wymuszenia okupu. To dotyczy zarówno osób prywatnych, jak i firm.
 3. Utrata reputacji – ujawnienie wrażliwych danych, na przykład dotyczących technologii, klientów czy partnerów biznesowych, może narazić na szwank reputację firmy, a w konsekwencji prowadzić do utraty zaufania klientów i kontrahentów.
 4. Problemy z prawem – w przypadku utraty wrażliwych danych, które podlegają regulacjom prawnym, odpowiedzialna organizacja może być narażona na konsekwencje prawne lub dotkliwe kary finansowe.

Jak się szyfruje wiadomości?

Szyfrowanie wiadomości opiera się na wykorzystaniu algorytmów kryptograficznych. Algorytmy te przekształcają wiadomość w kod nieczytelny dla nieuprawnionych osób, który da się odczytać jedynie przy użyciu odpowiedniego klucza.

Proces szyfrowania zazwyczaj jest dwuetapowy. Pierwszy krok to zaszyfrowanie danych przez nadawcę, który korzysta z klucza publicznego odbiorcy. Klucz publiczny jest dostępny dla każdego i służy jedynie do szyfrowania wiadomości. Drugi etap polega na odszyfrowaniu tych danych przez odbiorcę, który używa swojego tajnego klucza prywatnego, pozostającego jedynie w jego posiadaniu. Dzięki temu nawet jeśli ktoś przechwyci zaszyfrowaną wiadomość, nie będzie w stanie jej odczytać, ponieważ nie ma odpowiedniego klucza prywatnego. Oczywiście istnieje ryzyko, że klucz zostanie złamany, jednak bez odpowiednich kompetencji, narzędzi i czasu nie jest to możliwe.

Rozważ szyfrowanie wiadomości, zwłaszcza jeśli wysyłasz informacje, których nieuprawnione użycie mogłoby narazić cię na straty finansowe, moralne lub np. na konsekwencje prawne (jeśli przestępca wykorzysta twoje dane do popełnienia przestępstwa). Możesz też wybrać jeden z naszych pakietów Chroń PESEL, a zmniejszysz ryzyko nieprzyjemnych skutków użycia twoich danych przez osoby trzecie – powiadomimy cię, gdy ktoś będzie chciał zaciągnąć kredyt lub pożyczkę na twój PESEL albo założyć firmę na twoje dane. Dzięki temu będziesz w stanie szybko zareagować.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie marketingowy i ma na celu zachęcenie do nabycia usług Chroń PESEL świadczonych przez Kaczmarski Group Sp. J. oraz jej partnerów, tj. KRD BIG S.A. oraz TU Europa S.A. Materiał ten nie ma charakteru konsultingowego i nie powinien stanowić wyłącznej podstawy do podjęcia jakichkolwiek decyzji. Rekomendowane jest zapoznanie się ze szczegółowymi zasadami świadczenia usług Chroń PESEL, określonymi w odpowiednich Regulaminach, Ogólnych Warunkach, Warunkach ubezpieczenia oraz Cennikach (dostępnych na stronach internetowych chronpesel.pl).
Wróć